Nieuws

Biobased bouwen: “Niet te veel praten, gewoon doen!”

Weg van fossiele bronnen! De rijksoverheid wil naar een biobased economy. Een circulaire economie gebaseerd op bio-materiaal in plaats van op aardolie. In de bouw is biobased vanouds aanwezig (hout bijvoorbeeld). Maar het aandeel moet de komende jaren fors omhoog. Hoe dat zou moeten is een van de vragen aan het expertpanel dat Stedebouw & Architectuur organiseerde, Experts in het panel: Peter Fraanje, NVTB, Jan van Dam, WUR, Fred van der Burgh, Trecodome, en Willem Böttger, NPPS, en architect Daan Bruggink.

Peter Fraanje, een van de deelnemers aan het expertpanel: “Biobased bouwen past in een verdere verduurzaming van productie en toepassing van bouwmaterialen. Biobased materialen zijn ouder dan de weg naar Rome. Hout is natuurlijk één van de bekendste materialen; stro, riet, vlas, schelpen, schelpkalk zijn voorbeelden van materialen die veelvuldig in de traditionele bouw werden toegepast."

 

 

Over de obstakels die implementatie van biobased bouwen frustreert zegt Peter Fraanje: “Obstakel nummer 1 is de slechte situatie op de woningmarkt. Er wordt nauwelijks nog gebouwd Een tweede probleem vormt de onbekendheid met veel materialen en producten. Klanten en B2B afnemers kennen de producten niet of zouden niet weten waar men ze kan betrekken. In een aantal gevallen ontbreken ook nog garanties. Verder is er waar het gaat om milieudata ook nog een achterstand op meer courante producten.”

 

Jan van Dam:  “Onbekendheid bij de huidige bouwindustrie over welke duurzame biobased materialen kunnen worden ingezet is een belangrijk obstakel. Daarnaast is de nu nog te beperkte beschikbaarheid van de biobased bouwmaterialen op de bouwmarkt een aspect. De schaal waarop nu wordt geproduceerd is erg klein voor de bouw, die gewend is aan snelle levering en grote hoeveelheden tegen de laagste prijs. Ook is er bestaande regelgeving, die inzet van dergelijke nieuwe biobased producten kunnen belemmeren. Deze zouden in sommige gevallen moeten worden aangepast of versoepeld. Het is ook van belang dat de biobased producten ook duurzaam worden geproduceerd.  Er kan veel ‘green wash’ van producten worden waargenomen in advertenties. Goede productcertificering met een onderbouwing van objectieve en transparant vergelijkende levenscyclus analyse is wenselijk.”

 

Fred van der Burgh: “De ‘nieuwe’ biobased materialen passen nog niet automatisch in de huidige bedrijfsprocessen en regelgeving. Dit belemmert de instroom. Om dit te veranderen moeten de processen en regels worden aangepast, dit vraagt inspanning en een open mind van de hele bouwketen.”

 

Daan Bruggink: “In de ontwerppraktijk merken we dat uitvoerende partijen de grootste rem zijn. Die willen risico’s  reduceren en dat doe je het makkelijkst door nieuwe materialen te mijden. In die zin is de recessie een zegen. Innovatieve ideeën, producten en diensten krijgen kansen. Een daarvan is het zelf bouwen van onze biobased projecten.”

 

Willem Böttger: “Bij biobased bouwen moeten  landbouw- en bouwsector de handen ineenslaan. Ik denk dat naast de nodige materiaal- en productontwikkeling het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op een waardecreërende keten van landbouw tot bouw dient te worden opgestart.”

 

Meer weten? Download hieronder  het volledige verslag van het expertpanel, over biobased bouwen, zoals verschenen in Stedebouw & Architectuur themaeditie Duurzaam Bouwen.

 

experpanelbiobasedbouwen.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel