Primeur 'Ruimte Zat' laat koppelkansen stadsinbreiding zien

woensdag 29 maart 2023
De buurt MUWI1 in de Vlaardinger Ambacht wordt integraal vernieuwd. Samenwerkend met 700 huishoudens maakten KAW en partners een plan. Het is een concreet voorbeeld van hoe je vanuit KAW’s Ruimte Zat-visie verdichting succesvol inzet voor meer betaalbare woonruimte, een klimaatbestendige en natuurinclusieve leefomgeving, duurzame mobiliteit en het stimuleren van lokale economie.

Typische naoorlogse woonbuurt

De openbare ruimte van MUWI1 was oorspronkelijk open en groen bedacht. Van dit ideaal is nog weinig over en de leefbaarheid staat onder druk. Waar vroeger kinderen speelden op de brede stoepen, vind je nu geparkeerde auto’s. De oorspronkelijk kleine, open achtertuinen zijn vergroot en afgebakend met hoge schuttingen. Meer dan 700 woningen van Waterweg Wonen zijn inmiddels energetisch en woontechnisch verouderd. Hoe verenig je de behoefte aan structurele vernieuwing met behoud van bestaande waarde?

Koppelkansen met Ruimte Zat in de Stad

MUWI1 is de eerste buurte waarop KAW de Stadsscan concreet heeft toegepast. De aanpak naar een meer leefbare, veilige en sociale wijk bestaat uit een combinatie van renovatie en nieuwbouw. Met het Ruimte Zat onderzoek als achtergrond ontstaan er veel koppelkansen zoals: het vasthouden van water in de openbare ruimte bij hevige regenval; een natuurinclusief groenplan met behoud van bomen en schaduwrijke plekken; de overstap op duurzame energie; een beter verkeersregime en nieuwe mobiliteitsvormen voor betaalbare en duurzame bereikbaarheid; betere leefbaarheid en sociale veiligheid; het stimuleren van lokale economie en draagvlak voor de bestaande winkels en voorzieningen; behoud en renovatie van het overgrote deel van de bestaande woningen, aangevuld met chirurgische nieuwbouw; volledig behoud van het aantal sociale huurwoningen en het uitbreiden van het aanbod met nieuwe segmenten.

Collage Vlaardingen

Co-creatie met bewoners

De huidige bewoners zaten en zitten met Waterweg Wonen, KAW en de gemeente Vlaardingen aan de ontwerptafel voor het vernieuwingsplan. Hiervoor is een participatieproces opgezet met 700 huishoudens. Met hulp van Bureau Brick zijn gedurende een half jaar 15 buurtbijeenkomsten gehouden, intensieve gesprekken gevoerd en is er veel informatie opgehaald. Zo werkte de partners aan wederzijds respect en vertrouwen. In de laatste maanden van 2022 is in drie co-creatie sessies een eerste ruimtelijk raamwerk ontworpen. 

Het vervolg

KAW werkt nu toe naar een definitief plan in 2023, dat in samenspraak met de buurt verder wordt uitgewerkt. Het College van Rijksadviseurs is betrokken om biobased en natuurinclusief bouwen maximaal te stimuleren. Daarnaast werkt BouwNext mee aan de ontwikkeling van een toekomstgericht duurzaamheidsconcept voor nieuwbouw en renovatie. Voor duurzame mobiliteit ondersteunt het ministerie van I&W vanuit het onderzoek dat KAW samen met Goudappel en Ecorys in 2022 publiceerde. 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Duurzaamheid en zorgtechnologie gaan hand in hand op nieuwe locatie De Koppels Zwolle

7 jun om 08:50 uur

De nieuwe woonzorglocatie van InteraktContour, in Zwolle, voor mensen met (niet-)aangeboren hersenletsel is…

Lees verder »
descriptionArtikel

'Senior Smart Living' voor vitale vijftigplusser in ParkEntree Schiedam

6 jun om 11:29 uur

Samen met andere vitale vijftigplussers wonen, werken en recreëren, dat is het idee achter ParkEntree in…

Lees verder »
descriptionArtikel

Wijkvernieuwing is één opgave met meerdere deelprojecten

2 jun om 11:32 uur

Voor de Rotterdamse wijk Crooswijk combineert KAW inbreidingsplannen (stedebouwkundig) met de komst van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Puzzelstukjes klimaatadaptatie en deelmobiliteit vallen op plek bij realisatie Leytsche Hof

30 mei om 11:28 uur

De fraaie waterneutrale binnentuin op het dak van de parkeergarage is één van de trekpleisters van een nieuw,…

Lees verder »

Upgrade galerijen Livingstonelaan

25 mei om 13:58 uur
Zo’n 20 jaar geleden werden de galerijen aan de Utrechtse Livingstonelaan voorzien van een Triflex BTS-P afwerking…
Lees verder »
descriptionArtikel

Integraal beslismodel: voor complexe renovatie- en transformatieprojecten

25 mei om 13:00 uur
In de praktijk presteren gerenoveerde woningen vaak slechter op bewonerswelzijn of energiegebruik dan verwacht.…
Lees verder »
descriptionArtikel

'Juist nu is verbindende kracht van architectuur van belang'

24 mei om 08:45 uur

De winnaars van de verkiezing 'BNA Beste Gebouw van het Jaar 2023' richten zich allemaal op de thema's van de…

Lees verder »
descriptionArtikel

BNA: Architectenbureaus ervaren meeste tegenwind bij woningbouwprojecten

23 mei om 08:54 uur

Uit de BNA Conjunctuurmeting blijkt dat de woningbouw vertraagt. Vooral de toenemende rente en de gestegen…

Lees verder »