Ontwikkel een Plan voor ons Land

dinsdag 1 februari 2022
Op het brede gebied van huisvesting en ruimtelijke ordening zien we twee acute uitdagingen: de woningcrisis en de klimaatcrisis. Het tekort aan betaalbare woningen en het veranderende klimaat vragen om stappen die gisteren al gezet hadden moeten worden. Deze uitdagingen hebben ingrijpende gevolgen voor onze ruimtelijke planning en ordening. Een ding staat vast: er is sprake van een noodsituatie, die om onmiddellijke actie vraagt.

Met het oog op de klimaatverandering, uitputting van onze grondstoffen en het veranderde denken over de kwaliteit van leven moeten we de inrichting van onze ruimte en samenleving drastisch herzien. De Nationale Omgevingsvisie beschrijft en agendeert deze uitdagingen, maar geeft weinig handvatten voor concrete stappen. Wij opperen een aantal denkrichtingen over het vertalen van deze vraagstukken naar concrete ruimtelijke plannen. Niet alleen vanuit bedreigingen, maar ook vanuit kansen.

Dit is een groeiplan. De ideeën zijn soms gewaagd, schetsmatig en ongenuanceerd. Ze willen prikkelen, uitdagen tot nadenken en iets in beweging brengen. Het zou mooi zijn als deze denkrichtingen hun weg zouden vinden naar de dagelijkse praktijk, en zo meegroeien met de opgaven die ons allemaal bezighouden.

Denk vanuit de metropolitane delta
Nederland neemt een bijzondere plek in aan de rand van de Noordwestelijke Europese laagvlakte, waar de grote rivieren Maas, Rijn en IJssel de Noordzee bereiken. In deze eeuw met transities en kantelingen is het noodzakelijk dat onze delta een ‘land met een plan’ wordt. Een plan, hoe flexibel en met onbekende variabelen ook, dat onze maatschappij op de toekomst voorbereidt. Een plan dat de benodigde korte termijn besluiten steeds koppelt aan wat op lange termijn gewenst is.

Tijd en vertrouwen
Verstedelijking, infrastructuur, energie, klimaat, (water)veiligheid, landbouw, natuur en landschap vragen grote en samenhangende investeringen om een robuuste en vertrouwenwekkende transitie-route naar de toekomst te kunnen volgen. Deze transitie vraagt niet alleen maatschappelijk vertrouwen en commitment aan de lange termijn, maar kost ook veel tijd.

Nu de zeespiegel steeds sneller lijkt te stijgen en het land verder daalt, neemt het besef van de klimaatrisico’s ook bij investeerders in infrastructuur, stedenbouw en vastgoed toe. De noodzakelijke bijbehorende investeringen vereisen dat we nú een gezamenlijk plan maken voor de komende honderd jaar. Alleen dan kunnen we op tijd beginnen en een robuuste toekomst voor de ‘Dutch Delta Metropolis’ garanderen, waarbij we Nederland op de korte maar vooral ook op de lange termijn, behouden als een begeerlijke plek om te leven. Daartoe is regie, maar vooral ook planning essentieel.


Leven in een land met een plan

Ruim 150 doeners en denkers uit wetenschap, politiek, overheid en bedrijfsleven schreven in 2021 samen Meer Wel. Dit boek is een initiatief van De Publieke Zaak en is de laatste in een trilogie, volgend op ‘Meer Waarde’ (2017) en ‘Meer Wij’ (2019). Deze boeken hadden respectievelijk ‘de rol van de grote onderneming in de maatschappij van de toekomst’ en ‘het belang van samenwerken’ tot onderwerp.

De verschillende teams van Meer Wel gaven per onderwerp een samenvatting van de grote uitdagingen voor de toekomst. Aan bod komen onder meer gezondheidszorg, milieu, onderwijs, werkgelegenheid, mobiliteit en voeding. Aansluitend worden in totaal zo’n 150 praktische ideeën aangedragen. Wij lichten in een serie artikelen de ideeën toe van het team ‘Huisvesting en Ruimtelijke ordening’. Hun hoofdstuk is getiteld ‘Leven in een land met een plan’ en heeft als kernvraag “Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in een duurzame omgeving kan wonen, later en nu?”

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

‘Zonder regenwater is bouwopgave onmogelijk’

21 mei om 12:30 uur

Als gevolg van de klimaatverandering en een groeiend (structureel) tekort aan drinkwater staan we aan de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Bouwen voor een groene toekomst: horizon verleggen naar 2060

15 mei om 11:00 uur

In een deze week gepubliceerde studie concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Van betonnen jungles naar biodiverse oases: nieuwe investeringskansen voor steden

13 mei om 07:30 uur

Ontwerp- en adviesbureau Arup verbindt in zijn projecten biodiversiteit en gezondheid in een stedelijke…

Lees verder »
descriptionArtikel

Deze zomer nog geen verplichting nestvoorzieningen

3 mei om 07:30 uur

Vrijwel elk nieuwbouwhuis moet binnenkort beschikken over voorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en…

Lees verder »
descriptionArtikel

Waar kan er in Nederland nog worden gebouwd?

16 apr om 07:30 uur

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceerde onlangs sturingskaarten, waaruit blijkt waar in de…

Lees verder »
descriptionArtikel

De kracht van geografische data voor een breder publiek

22 mrt om 12:00 uur

Actuele vraagstukken als de woningnood en klimaatverandering vragen om oplossingen die moeten komen van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Vijf maatregelen om funderingsschade goed aan te pakken

1 mrt om 10:00 uur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur verwacht dat vierhonderdduizend panden in Nederland te maken…

Lees verder »
descriptionArtikel

Symposium over de kansen voor waterrijk bouwen

29 feb om 07:30 uur

Tijdens het symposium Building the Future, op maandag 18 maart in Zwolle, wordt ingegaan op stedenbouwkundige…

Lees verder »