Fabriekskwartier in Tilburg is de duurzame wijk van de toekomst

woensdag 28 september 2022
timer 4 min
In opdracht van Triborgh Gebiedsontwikkeling werkt stedenbouwkundig bureau 'Wissing Ruimtelijke Denkers' aan Fabriekskwartier, een voorbeeld op het gebied van duurzaam wonen in hoge dichtheid. De stoere transformatiewijk met een ruw randje, aan de Piushaven in Tilburg, is de wijk van toekomst. De stedenbouwkundige opzet, het fundament van de openbare ruimte en de innovatieve omgang met thema’s als water, energie, mobiliteit en groen zijn leidend voor de ontwikkeling van de buurt met ongeveer vierhonderd woningen.

Aan de Piushaven in Tilburg komt een energievriendelijke ontwikkeling met een variatie aan woningen en een groene openbare ruimte van hoge kwaliteit. De buurt is vrijwel geheel autovrij. Het groen loopt tot aan de gevel. Innovatie op gebied van energie, mobiliteit, water en groen stellen hier een nieuwe standaard. Bijzondere woningtypen, bedrijvigheid, commercie en horeca bieden alles voor de actieve stedeling.

De openbare ruimte vormt de basis onder elk plan. In Fabriekskwartier geen standaard straten, stoepen en voortuinen, maar een groen fundament ontstaan vanuit de plek, gebaseerd op de bestaande bomen waar de gebouwen zorgvuldig in worden gesitueerd. Die gebouwen reageren door hun positie en opbouw op de buitenruimte in plaats van andersom. Zo ontstaat een groene drager van openbare ruimte die Fabriekskwartier kenmerkt en een bijzondere woonkwaliteit geeft. Hier woon je straks aan het park, waar ruimte is voor ontmoeting, beweging en recreatie. Om iedere hoek schuilt een verrassing. Op dit moment ontwerpt Wissing de buitenruimte in een gezamenlijk atelier met vijf architecten.

Artist impression buitenruimte Fabriekskwartier
Foto: Wissing.

Klimaatadaptief

Uitgangspunt van Fabriekskwartier is dat de wijk ‘zijn eigen broek ophoudt’ voor de water- en energiehuishouding. Een duurzamere omgang met water begint met het minimaliseren van verharding en het opvangen van regenwater in de buitenruimte en bergen op daken van de gebouwen (minstens zeventig procent van de gebouwen krijgt een waterbergend polderdak). Hierdoor blijft de grondwaterstand op peil, ontstaat een buffer tegen droogte en wordt hittestress tegengegaan. Zo wordt de buurt klimaatadaptief.

Haven gebruikt als warmtevoorziening

In Fabriekskwartier is het streven om de te verbruiken energie zoveel mogelijk in de buurt zelf te genereren. Dat geldt in ieder geval voor de warmte waarmee we de woningen verwarmen en de elektriciteit die de huishoudens nodig hebben. Natuurlijk hebben de woningen zonnepanelen, dat is de nieuwe standaard. Daar bovenop wordt een lokale bron gebruikt voor de warmtevoorziening van de wijk: de naastgelegen Piushaven. De haven is een fantastische plaatselijke warmte- koudebron. Door thermische energie te winnen uit dit oppervlaktewater kunnen de woningen, bedrijven en overige functies in het gebied verwarmd én gekoeld worden.

Luchtfoto Fabriekskwartier
Foto: Wissing.

Nieuw en bestaand

Fabriekskwartier wordt gecreëerd door een combinatie van nieuw en bestaand te hanteren. Hier wordt technisch slim omgegaan met thema’s als energie en water. Dat uit zich ook in de identiteit, karakter en sfeer van de wijk. De nieuwe bebouwing is geïnspireerd op het fabrieksmatige karakter van de gebouwen die in Fabriekskwartier staan en stonden. Ze wijzen naar het industriële verleden van de plek, net zoals bij de Aabe-fabriek het geval is. De bestaande beplanting in de vorm van negen volwassen platanen en een bestaande boomgroep staan als een verborgen schat centraal in het gebied, en vormen de basis voor de identiteit van Fabriekskwartier.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Foto: Wissing

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Hoe maken we iedere school gezond?

24 nov om 08:00 uur
De ventilatie en het binnenklimaat van Nederlandse scholen is ondermaats. Ruim 70 procent van de klaslokalen in…
Lees verder »

Veilige trappen en galerijen in Amsterdam

23 nov om 15:37 uur
Bij een appartementencomplex is veiligheid van groot belang. Ervoor zorgen dat bewoners en bezoekers niet ten val…
Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe zien Europeanen de stad van de toekomst?

22 nov om 16:12 uur
Meer ruimte in de stad voor groen door efficiënter gebruik van bestaande voertuigen. Deze wens uitten Europeanen…
Lees verder »
descriptionArtikel

Architectenbureaus: “Werkvoorraad daalt, woningbouw vertraagt, tarieven gaan stijgen”

17 nov om 10:54 uur
Architectenbureaus verwachten de komende tijd een daling van het aantal nieuwbouwprojecten en zien opdrachten van…
Lees verder »
descriptionArtikel

‘Een duurzame school valt niet te standaardiseren’

15 nov om 09:50 uur
“Wat staat ten dienste van het lerend kind en wat is daar voor nodig?” Die vraag werd tijdens de eerste editie van…
Lees verder »
descriptionArtikel

Eerste in CLT uitgevoerde zorggebouw van Nederland verrijst in Rotterdam

9 nov om 09:43 uurtimer2 min
Aan de Grote Kreek in Rotterdam komt het eerste volledig in CLT uitgevoerde zorggebouw van Nederland te staan. "…
Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuwe softwarefunctie Spacemaker berekent potentieel aan zonne-energie al tijdens ontwerp

7 nov om 11:10 uurtimer4 min
Met een nieuwe tool van Spacemaker kan het potentieel aan zonne-energie op daken worden berekend tijdens het…
Lees verder »
descriptionArtikel

Register Duurzame Leefomgeving maakt goede, groene ideeën aantoonbaar en tastbaar

3 nov om 11:28 uurtimer2 min
In een online talkshow met belangrijke gasten uit de bouw-, vastgoed- en groensector is het platform Register…
Lees verder »