Welke overheden mikken op echt duurzame aanbestedingen?

woensdag 15 november 2023

Het Aanbestedingsinstituut beoordeelt jaarlijks de duurzaamheid van publieke opdrachtgevers. Daaruit komt ten dele een goed beeld naar voren, want je moet minstens zeven duurzame aanbestedingen in twee jaar op je conto hebben staan om in de ranglijst te kunnen terechtkomen. Met een ruimere blik duiken ineens nieuwe aanbesteders bovenin de lijst op: de gemeenten Houten en Wageningen.

De jaarlijkse Top 25 van publieke aanbesteders vraagt aandacht voor duurzame innovaties en beloning van opdrachtgevers die hierin investeren. Met als doel om Nederland in 2050 energieneutraal, circulair en klimaatbestendig te maken. Steeds weer staat de provincie Noord-Brabant bovenaan. Het Aanbestedingsinstituut (een initiatief van Bouwend Nederland) heeft dit jaar echter ook eens een andere bril opgezet en dan vallen ineens ook Houten (2) en Wageningen (3) op door hun duurzame inspanningen.

2017-2022

De Top 25 van het Aanbestedingsinstituut beoordeelde de afgelopen vijf jaar alleen opdrachtgevers die gedurende twee jaar zeven of meer openbaar gepubliceerde aanbestedingen uitschreven. Door dit keer die periode uit te breiden en terug te kijken naar de periode 2017-2022, zijn ook de duurzame prestaties van opdrachtgevers die minder openbaar aanbesteden in kaart gebracht. En die zijn door het Aanbestedingsinstituut beoordeelt op de duurzaamheid als er werkelijk gegund wordt. Zo kan ook een bouwteam veel extra punten opleveren.

Willibrord Stichting

Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen grote overheidsdiensten bedreven zijn in duurzaam aanbesteden. Kleine gemeenten zoals Ridderkerk, Bodegraven - Reeuwijk, West Maas en Waal, Noordenveld, Tiel, Smallingerland, Sudwest-Fryslan, Texel en Veenendaal worden nu ook genoemd in de Top 25. Zelfs de Willibrord Stichting (scholen) neemt een hoge positie in: tiende.

Opmerkelijk is verder - zo laat de samensteller van de lijst, Jos van Alphen (Aanbestedingsinstituut) weten - dat je met de score van de winnaar in 2019 in 2023 slechts op de 36ste plaats eindigt. Het gemiddelde over alle beoordeelde aanbestedende diensten laat een constante vooruitgang zien, wat aansluit bij de groei van duurzame gunningen en het toenemende gewicht van duurzame gunningscriteria van 23,3% in 2017 naar 48,2% in 2022.

Dit is de Top 25 over de jaren 2017-2022:
In de kolommen rechts vind je het aantal aanbestedingen, de totaalscore en de gemiddelde score.

Bronnen:
Top-25
Alternatieve Top-25
Foto: Luchtfoto, Houten (Shutterstock)

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Hoe waardeer je welzijn en betrokkenheid van huurders in concrete, meetbare parameters?

22 mei om 08:37 uur

Deze vraag stond centraal bij de Verdiepingsdag - De Bewoner Centraal - van Saint-Gobain Integral Project…

Lees verder »
descriptionArtikel

Vernieuwde, integrale aanpak onderwijshuisvesting

16 mei om 10:00 uur

Wie actief is in het werkveld ‘onderwijshuisvesting’ en aan de slag wil gaan met een programmatische aanpak van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Bouwen voor een groene toekomst: horizon verleggen naar 2060

15 mei om 11:00 uur

In een deze week gepubliceerde studie concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuwe school startpunt voor klimaatbestendige wijk

22 apr om 07:30 uur

Midden in een industrieel en steenachtig gebied een gezonde, veilige en groene leeromgeving creëren; dat was de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Alle kinderen verdienen een goed klimaat

29 mrt om 14:00 uur

Half maart kwamen meer dan 350 deelnemers uit de kinderopvang, onderwijs, ministeries, gemeenten en de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Vijf maatregelen om funderingsschade goed aan te pakken

1 mrt om 10:00 uur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur verwacht dat vierhonderdduizend panden in Nederland te maken…

Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuwe zorgvisie met toekomstige woonvormen

14 feb om 07:30 uur

Met een nieuwe, eigen zorgvisie - ‘Wonen met Zorg’ - wil INBO het gesprek aangaan met betrokkenen op het gebied…

Lees verder »
descriptionArtikel

Gemeente Kampen gaat voor hoogste circulaire doel

8 feb om 07:30 uur

Met de ambitie om het meest circulaire schoolgebouw van Nederland te realiseren, nam de Gemeente Kampen een…

Lees verder »