Elke nieuwe woning langs klimaatlat

woensdag 3 mei 2023

Met hulp van een landelijke klimaatlat moet klimaatadaptief bouwen de norm worden. Foto: Shutterstock.com

Nieuwe woningen in Nederland moeten voortaan klimaatbestendig worden gebouwd en daarvoor is een landelijke klimaatlat geïntroduceerd. 

De 'landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' is onderdeel van de 'nationale aanpak klimaatadaptatie van de gebouwde omgeving'. Hiermee wordt invulling gegeven aan het regeerakkoord om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting.

De landelijke maatlat maakt duidelijk wat de regering onder klimaatadaptief bouwen en inrichten verstaat en bestaat uit doelen, prestatie-eisen en richtlijnen voor de thema’s overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit en bodemdaling. Met deze maatlat wordt het voor medeoverheden, vastgoedeigenaren en de bouwsector duidelijk wat nodig is voor klimaatbestendige nieuwbouwontwikkelingen. 

Het kabinet laat ook onderzoeken hoe de maatlat kan helpen bij het klimaatbestendig maken van de al bestaande gebouwde omgeving. 

De juridische borging van de maatlat is nog in ontwikkeling. Toch worden overheden, gezien de urgentie van de opgaves, nu al aangespoord om de maatlat zoveel mogelijk te gebruiken. 

Groennorm

Het Rijk werkt ondertussen aan een gezamenlijke aanpak voor groen in en om de stad en klimaatadaptatie, een landelijke 'groennorm'. Ondanks goede voorbeelden van nieuwe wijken en stedelijke gebieden die groen en klimaatadaptief worden ontwikkeld, worden deze aspecten nog onvoldoende meegenomen bij nieuwe planontwikkelingen en bij ingrepen in bestaand gebouwd gebied, stelt het kabinet. Daarbij komt dat volgens het KNMI Klimaatsignaal‘21 de klimaatverandering harder gaat dan tot nu toe werd voorspeld. Een versnelling en opschaling is nodig om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. Het nemen van klimaatadaptieve en groene maatregelen moet dus standaard worden meegenomen in bouwontwikkelingen. 

Wondermiddel?

In dit artikel op Duurzaam Gebouwd gaat Ruud van Vliet van DG-partner Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen dieper in op de gevolgen van de klimaatlat. De 'senior adviseur en sectorspecialist gemeenten' waarschuwt ervoor dat het geen wondermiddel is en dat eerst nader onderzoek moeten worden gedaan naar de financiële en juridische gevolgen. 

"De uitkomst van zo’n financiële verkenning kan best zijn dat de groene, klimaatveilige leefomgeving meer oplevert dan het kost. Het is dan vooral een kwestie hoe de lusten en lasten verdeeld kunnen worden", stelt Van Vliet.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Focus Stedebouw & Architectuur op dynamiek Nederlandse delta

23 mei om 15:00 uur

De nieuwe Stedebouw & Architectuur (#3) is van de drukpersen gerold. Met de Delftse universitair…

Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe waardeer je welzijn en betrokkenheid van huurders in concrete, meetbare parameters?

22 mei om 08:37 uur

Deze vraag stond centraal bij de Verdiepingsdag - De Bewoner Centraal - van Saint-Gobain Integral Project…

Lees verder »
descriptionArtikel

‘Zonder regenwater is bouwopgave onmogelijk’

21 mei om 12:30 uur

Als gevolg van de klimaatverandering en een groeiend (structureel) tekort aan drinkwater staan we aan de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Primeur voor online tool die potentie biodiversiteit toont

17 mei om 17:00 uur

Een gezonde biodiversiteit doet heel veel voor de mens. Tot nu toe wordt veelal de huidige biodiversiteit van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Bouwen voor een groene toekomst: horizon verleggen naar 2060

15 mei om 11:00 uur

In een deze week gepubliceerde studie concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Van betonnen jungles naar biodiverse oases: nieuwe investeringskansen voor steden

13 mei om 07:30 uur

Ontwerp- en adviesbureau Arup verbindt in zijn projecten biodiversiteit en gezondheid in een stedelijke…

Lees verder »
descriptionArtikel

Tuinstad oplossing voor vervuilde stad en woonproblemen?

10 mei om 14:03 uur

Een eeuw geleden vroegen Floor Wibaut en Hendrik Berlage zich tijdens een conferentie af hoe je een stad mooier…

Lees verder »
descriptionArtikel

Deze zomer nog geen verplichting nestvoorzieningen

3 mei om 07:30 uur

Vrijwel elk nieuwbouwhuis moet binnenkort beschikken over voorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en…

Lees verder »