Project

Aluminium en jarendertigwoning perfecte match

De opgaven in het kader van het Klimaatakkoord voor de bouw, en met name voor de renovatie, zijn zo groot dat we in Nederland alle zeilen moeten bijzetten om de doelstellingen te halen. Kawneer doet dat door een nieuwe vormgeving te introduceren die geschikt is voor renovatie van de geliefde jarendertigwoningen. Ook voor de wederopbouwhuizen zijn er passende producten.

Het klimaatakkoord heeft een aantal ambities neergelegd bij de bouwsector. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle nieuw te bouwen overheidsgebouwen bijna energieneutraal zijn. Voor de overige gebouwen geldt dit vanaf 1 januari 2020. En voor 2050 is het doel dat de hele bebouwde omgeving in Nederland bijna energieneutraal is. Wanneer we iets dieper in de cijfers duiken begrijpen we wat voor opgave dit is. Nieuwbouw alleen is niet de oplossing. 

 
De opeenvolging van de ambities is ook wonderlijk. De twee eisen voor bijna energieneutraal, ook wel BENG genoemd, zijn een stap in de goede richting maar zijn niet genoeg. De opgave van nieuw te bouwen BENG-woningen naar alle woningen energieneutraal is enorm. De totale woningmarkt in Nederland bedraagt 7,7 miljoen woningen. Slechts 8 procent daarvan heeft een energielabel A. Wat zeker niet betekent dat die ook allemaal energieneutraal zijn. Laten we aannemen dat 1 procent van de totale woningvoorraad energieneutraal is. Dat betekent dat we in de komende 30 jaar 7,6 miljoen woningen energieneutraal moeten maken.

Energieneutraal

Nieuwbouw is een onderdeel van de puzzel maar niet de oplossing. Over de afgelopen 20 jaar hebben we ongeveer 60.000 woningen per jaar nieuw gebouwd. Wanneer we dat extrapoleren naar 2050, is dat slechts 2 miljoen woningen. Uitgaande van zo’n 20.000 woningen die jaarlijks aan de voorraad worden onttrokken, resulteert dit in een bestaande woningvoorraad van 7 miljoen woningen die tussen nu en 2050 energieneutraal moeten wordengemaakt.Hierin ligt de uitdaging en het antwoord is dus renovatie. Is het daarbij mogelijk om elke willekeurige, ook oude woning op een energieneutraal niveau te krijgen? In de meeste gevallen wel. Het is een stevige klus,maar het loont de moeite. 


Een mooi voorbeeld is de energieneutrale renovatie van de jarendertigwoning van Paul Lindhout en Truus Teunissen. Zij vertellen erover op hun website paal39.nl. “Na vier jaar onderzoek, pionieren en klussen was ons jarendertighuis mooi, comfortabel en energieneutraal.” Hier hebben Paul en Truus heel wat voor moeten doen. Zonnecellen, warmtepomp, vloer-, muur-, glas- en dakisolatie, restwarmteterugwinning en een zonneboiler waren nodig om dit huis aan de 2050-doelstelling te laten voldoen. De bewoners berekenden dat ze de investering in ongeveer 11 jaar terugverdienen. Nog los van de waardevermeerdering van de woning door het betere energielabel.

Slanke vormgeving

Jarendertigwoningen zijn een interessant segment voor renovatie, want de architectuur spreekt mensen al jarenlang aan. Dat is te zien is aan de vele nieuwbouwwijken in deze stijl. De karakteristieke elementen moeten dus behouden blijven tijdens de renovatie. Specifiek voor deze traditionele architectuur heeft Kawneer de productlijn GT 70 S ontwikkeld. Met deze slanke vormgeving blijft de oude karakteristieke stijl intact, terwijl het product het comfort en hoogstaande isolatie biedt van aluminium. De vormgeving is nu uitgebreid met een nog slankere optie, de GT 70 XS. Hiermee kunnen we aanzichtbreedtes tot zelfs 38mm realiseren.

Wederopbouw huizen

De bestaande woningvoorraad bestaat echter niet alleen maar uit jarendertigwoningen. Het grootste deel van de woningenis gebouwd tussen 1945 en 1984, zo’n 46 procentof ruim 3,5 miljoen woningen. En deze woningen staan meestal niet bekend om hun esthetische kwaliteiten. Voor deze woningen is het raadzaam om tijdens de renovatie ook de esthetiek te verbeteren. Met een paar kleine ingrepen is het mogelijk om van wederopbouw-rijtjeshuizensmaakvolle jarendertigwoningente maken. Of juist modernestijlwoningen. Wanneer we dit soort straten of wijken grootschalig aanpakken, kunnen we niet alleen de hele wijk of straat in één klap energieneutraal maken, we tillen ook het straatbeeld naar een hoger niveau. Een extra reden om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken voor bewoners, eigenaren, corporatie en overheden.

Duurzame investering

De keuze voor een aluminium gevelsysteem tijdens de renovatie is eigenlijk heel logisch. Niet alleen is het mogelijk om te kiezen voor het behoudvan een traditionele of een moderne vormgeving. Aluminium is ook de meest duurzame investering. Het metaal is eenvoudig en voor 100 procent te recyclen. Hiermee draagt aluminium als kozijnmateriaal bij aan de klimaatneutraliteit en aan een circulaire economie. Daarnaast biedt aluminium de gunstigste total cost of ownershipten opzichte van andere kozijnmaterialen. Aluminium is zeer onderhoudsarm en heeft een lange levensduur van wel 75 jaar.

Waardevermeerdering

De waardevermeerdering is nog een groot voordeel van een woning met hoger energielabel. Uit onderzoek van TIAS blijkt dat woningen met een A- of B-label een maand sneller worden verkocht en tot wel 10.000 euro meer opbrengen dan een vergelijkbare woning met een gemiddeld D-label. Een energieneutraal huis zal nog stukken beter scoren dan een huis met een A-label.

Collectieven

Om derenovatiestroom op gang te helpen zijn er collectieven nodig die de hoge ambities kunnen verwezenlijken. Vooralsnog gaat dit niet vanzelf. Architecten kunnen hierbij helpen met hun visie op gebruik, vormgeving en culturele waarde. Woningbouwcorporaties, huiseigenaren en VVE’s zullen het nut van een duurzame woningvoorraad moeten begrijpen en hiermee daadwerkelijk aan de slagmoeten gaan. Kawneer als leverancier van duurzame aluminium gevelsystemen denkt en helpt graag mee. 

Dit is een artikel uit Stedebouw en Architectuur 05/2018. Lees meer van Stedebouw en Architectuur in onze bibliotheek

Deel dit artikel