Nieuws

Bodemdalingskaart toont (in)stabiliteit van Nederland

Een vernieuwde bodemdalingskaart die door onder andere de TU Delft is gelanceerd toont aan dat er werk aan de winkel is door scheve huizen, verzakkende straten en uitdrogende natuurgebieden.

De vernieuwde bodemdalingskaart is publiek gemaakt door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) in samenwerking met SkyGeo en de TU Delft. De kaart toont de beweging van miljarden meetpunten over het hele land, waarbij gebruik is gemaakt van overvliegende radarsatellieten. Zo kan elke paar dagen een meetpunt opnieuw ingemeten worden. Dit maakt de kaart een stuk accurater dan voorheen. Het resultaat is hier te zien.


Een belangrijk verschil met de eerste versie van de kaart,
zo vertelt Pieter Bas van SkyGeo, is dat nu ook de beweging van objecten zoals bruggen, het spoor en gebouwen gemeten kunnen worden. Dit laat gebruikers toe om te zien waar bijvoorbeeld dijken verzaken. Daardoor kunnen onder andere gemeenten en bedrijven nagaan waar onderhoud of renovatie noodzakelijk is.


Het team geeft aan dat de bodemdalingskaart van belang is voor het bredere publiek, omdat zo wordt aangetoond hoe intensief ons land wordt gebruikt. Wel geeft het team aan dat sommige metingen vooral aanleiding vormen voor nader onderzoek. Zo geeft Ramon Hanssen van de TU Delft aan dat je op de kaart vooral een 'wisselwerking van een radiosignaal van een satelliet met objecten op het aardoppervlak' ziet, en dat de 'interpretatie hiervan specialistische kennis vergt'.

Deel dit artikel