Nieuws

Stadslandbouw heeft positief effect op gezondheid

Stadslandbouw zoals buurtmoestuinen kan bijdragen aan de gezondheid van bewoners en de kwaliteit van de leefomgeving. Mensen bewegen meer en ze eten gezonder door met de tuin bezig te zijn. Ook blijkt dat stress afneemt en er (meer) sociale contacten in de buurt ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM.

Braakliggend terrein in steden wordt steeds vaker gebruikt door buurtgenoten om groente te verbouwen. Deze buurtmoestuinen kunnen gezondheidsproblemen helpen voorkomen, blijkt nu. Daarbij is het belangrijk dat risico's voor eventuele bodem- en luchtverontreiniging tot een minimum worden beperkt. 
 

Verbinding tussen gezondheid en leefomgeving

Er komt steeds meer groen in steden, buurtmoestuinen sluiten hier goed op aan. Ook de trend om meer biologische, lokaal geproduceerde producten te eten past in deze lijn, evenals de behoefte van bewoners aan meer betrokkenheid in de eigen woonomgeving. Via de buurtmoestuinen kan bovendien een verbinding worden gelegd tussen beleid voor gezondheid en beleid voor de leefomgeving. Dit helpt om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken zoals gezond ouder worden. 
 

Onderzoek

Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM. De bevindingen worden o.a. gebruikt voor onderzoek naar moestuinen in verschillende Europese landen. Het onderzoek geeft ook per gezondheidseffect aan met welke indicatoren deze gemeten kunnen worden. Aanbevolen wordt om dit op consistente wijze te doen om bevindingen internationaal te kunnen vergelijken en duidelijk te krijgen of buurtmoestuinen daadwerkelijk helpen om de leefbaarheid, en daarmee de gezondheid, in de stad te verbeteren. 

Deel dit artikel