Team VenhoevenCS wint tender Masterplan Pailao River Blueway Project Shenzhen

woensdag 3 november 2021
Team VenhoevenCS-HOPE-HUADONG heeft het winnend masterplan ontworpen voor een nieuw levend landschap langs de Pailao River in Bao’an district, Shenzhen, China. Deze laag gelegen en snel verstedelijkende regio wordt hiermee behoed voor overstroming door heftige regenval.

Aan weerszijden van de rivier komt stadsnatuur met ruimte voor wateropvang tot diep in de wijk. De nieuwe ecologische zones worden met parken en paviljoens ingericht voor sociaal, cultureel en sportief gebruik. Naast de spons-werking van de natuur versterken deze oevers de economische betekenis en de veerkracht, de identiteit en de levendigheid van het gehele stadsdeel. Het Pailao River Blueway Project illustreert VenhoevenCS’ visie op natuurinclusieve steden.

Ontwerpen met water voor stedelijke vernieuwing
Voor het toekomstbestendig masterplan heeft het team ontwerpen met water ingezet om de 
gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. De aanleg van vijvers, groene daken, meer 
volle grond met bomen, urban farming, nieuwe parken, wetlands, zachte oevers – het zijn enkele 
ingrepen die waterberging organiseren en beeldbepalend worden voor Bao’an. Dit is cruciaal omdat 
ook in dit subtropisch deel van China de heftigheid van regenval toeneemt en de dichte bebouwing 
met industrie en wonen, de dominantie van infrastructuur en de volledig verharde openbare ruimte 
heel Bao’an kwetsbaar maken voor wateroverlast.

Om de waterweg opnieuw te ontwerpen zoomde het team uit tot ver buiten de contouren van het 
plangebied. Het Blueway Project werd bezien in relatie tot het netwerk van rivieren dat er naar zee 
stroomt en de stadsdelen daartussen. De klimaat-adaptieve transformatie van de wijken en de 
openbare ruimte werd essentieel onderdeel van het masterplan. Ruimte voor natuur werd er ook 
gevonden in vernieuwing van mobiliteit. Immers; meer natuur impliceert minder asfalt en dus minder 
parkeren en minder auto’s. Bao’an District blijft bereikbaar met mobiliteitshubs, intensief OV en een 
uitgebreid netwerk voor lokaal, langzaam verkeer. Grijze massa wordt groene ruimte, met water als drager van de identiteit.

Stadsnatuur sociaal ingebed
Vervolgens werd weer ingezoomd tot het niveau van de Pailao River. De betonnen kades worden er 
vervangen door brede, zachte oevers die fungeren als spons. Deze stadsnatuur langs de rivier is 
ontworpen als een reeks parken, met uiteenlopende karakters maar alle met voorrang voor 
wandelaars en fietsers - een welkome aanvulling op de enorme bruggen en viaducten voor 
autoverkeer. De ruimtes onder de viaducten zijn natuurlijke ontmoetingsplekken voor culturele 
activiteiten en lokale initiatieven, want droog bij regen en in de schaduw bij zon.

De principes uit het masterplan zijn consequent doorgezet tot in de kleinste schaal van het ontwerp, 
de paviljoens. De paviljoens functioneren bij iedere waterstand omdat ze op palen staan, dragen met 
groene daken bij aan de biodiversiteit en worden gebouwd van hout. Ze worden gerund door lokale 
ondernemers die er de publieke functies versterken; samen met de stadsnatuur maken ze van Pailao 
River weer een bestemming voor alle bewoners van Bao’an district.

Ontwerpend onderzoek
VenhoevenCS hanteert een onderzoekende en creatieve benadering voor de aanpak van de klimaat-
uitdagingen. Het bureau deed eerder dit jaar onderzoek naar het ontwerpen voor gebieden met 
dreigende overstroming, met Sustainable Development Goals als ontwerpinstrumenten. Bij IABR–
Atelier Dordrecht fungeerde de aanpak voor een veilige inrichting van ‘De Staart’ in het geval van 
dreigende overstroming als hefboom voor een werkelijk duurzame gebiedsontwikkeling. Vanwege 
overeenkomstige omstandigheden en uitdagingen inspireerde dit onderzoek ook het masterplan 
Pailao River Blueway Project Shenzhen.
 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
shenzen

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Plattegrond dorp bepaalt dimensies zakelijk complex in China

19 dec 2023

In het financiële en zakendistrict Jiaozi Park in Chengdu wordt momenteel de laatste vrije kavel bebouwd met…

Lees verder »
descriptionArtikel

"Een duurzame praktijk opzetten: zien, geloven, bouwen!"

26 okt 2023

Architect Lex van Waarden uitte in 2021 al zijn bezorgdheid over de sterk stijgende huisvestingskosten voor…

Lees verder »
descriptionArtikel

Circulariteit in de praktijk: van daadkracht naar draagvlak

26 sep 2023

Het werkelijk toepassen van circulariteit is voor velen in de bouwsector nog steeds lastig. Bij adviesbureau…

Lees verder »
descriptionArtikel

Treinstation als katalysator van woningbouw

14 sep 2023

Een treinstation is veel meer dan een station voor treinen. Afhankelijk van de gebouwde en economische omgeving…

Lees verder »
descriptionArtikel

Vernieuwend ontwerp biedt verzorgingshuis weer toekomst

28 aug 2023

Hoe verbouw je een verzorgingshuis, zodat het voldoet aan de wensen en eisen die tegenwoordig en in de toekomst…

Lees verder »
descriptionArtikel

Editie Renovatie & Herstructurering 2023 is verschenen

7 jul 2023
De derde editie van Stedebouw & Architectuur in 2023 is verschenen. In deze editie staan de onderwerpen…
Lees verder »
descriptionArtikel

Sneak preview: Stedebouw & Architectuur Renovatie & Herstructurering 2023

28 jun 2023
"Er ligt een serieus infrapakket aan investering om onze stations beter te maken", aldus Sebastiaan de Wilde,…
Lees verder »
descriptionArtikel

Inspiratiedag Renovatie: Wees voorbereid op 2050

26 jun 2023

Op 20 juni 2023 vond de Inspriatiedag Renovatie plaats. Thema’s als woningbouw, circulaire renovatie en CO2-…

Lees verder »