Quartier Vauban, ecologisch paradijs in Freiburg

vrijdag 31 juli 2015
timer 5 min
Quartier Vauban, gelegen aan de voet van het Duitse Zwarte Woud, wordt internationaal bestempeld als ecologisch paradijs. Het voormalige legerterrein is herontwikkeld tot duurzame wijk, waar gemotoriseerd vervoer in de ban is gedaan en kleurrijke, energie-efficiënte woningen aanzienlijke kostenbesparingen voor bewoners genereren.

De herontwikkeling van Vauban begon rond 1990 toen het Franse leger na 60 jaar aanwezigheid in Freiburg haar barakken leeg achterliet. Freiburg staat bekend als het Europese centrum voor zonne-energie en loopt voorop met het toepassen van duurzaamheid in beleid en praktijk. Door het toenmalige huizentekort en een mondige lokale bevolking, ontstond al gauw de wens om het 41-hectare terrein in een duurzame wijk te veranderen.


Het resultaat was een ambitieuze en holistische aanpak van de wijk, met veel ruimte voor de betrokkenheid van de bewoners. In 8 jaar tijd herrees een levendige, innovatieve en duurzame wijk, waar burgers circa 40 procent van de woningen zelf ontwikkelden. Inmiddels biedt de wijk duurzame woonruimte aan ruim 5000 mensen en 600 lokale banen.
 

Duuzaam bouwconcept

Het duurzame bouwproject Vauban staat niet op zichzelf, overal in Europa zijn inmiddels vele innovatieve projecten opgepakt. Eurbanlab analyseert, verbetert en promoot deze projecten om de transitie naar klimaatbestendige steden te versnellen. Zij biedt assessments aan die helpen innovatieve plannen duurzamer te maken en welke bijdragen aan een succesvolle integrale aanpak op inhoud en proces. Eurbanlab analyseerde zo  ook het project Vauban, stelde de succesfactoren vast en gaf aan hoe dit concept toegepast kan worden op andere locaties.  


Wat dit project zo succesvol maakte is de vergaande burgerparticipatie en ruimte voor het ontwikkelen van vernieuwende en duurzame bouwconcepten. Forum Vauban, een commissie van burgers met een groen hart, organiseerde de communicatie, maakte behoeftes en wensen van bewoners expliciet en faciliteerde de co-creatie van innovatieve duurzame en sociale concepten. Via zogeheten ‘Baugruppen’ konden individuele bewoners samenwerken om zelfstandig een bouwblok te ontwikkelen. Door een traditionele ontwikkelaar te omzeilen heeft men huizen precies naar eigen wens ontworpen, is er een sterke buurtbetrokkenheid ontstaan en zijn kosten bespaard.
 

Innovaties

Deze betrokkenheid zorgde voor een grote variatie aan duurzame innovaties met een grote nadruk op energiebesparing en CO2-uitstoot:

 • Energiegebruik: Alle gebouwen voldoen aan strenge gemeentelijke energiestandaard (65 kWh/m2/y), de meeste zijn nog zuiniger in het verbruik. De energiebehoefte is door duurzame oplossingen drastisch verminderd zodat de huizen tot 85% lagere energiekosten hebben dan gemiddeld. Sommige bouwblokken zijn zelfs als Energie+ gebouwen ontworpen, die meer energie opwekken dan ze verbruiken waardoor de energierekening nog lager wordt. De CO2uitstoot van Vauban is ca. 40.000 ton/jaar minder dan vergelijkbare wijken.
   
 • Auto-luwe ambitie: In het concept voor de publieke ruimte en het verkeersplan wordt de afhankelijkheid van de auto verlaagd. Een dicht netwerk aan voetgangerspaden zorgt voor een goed verbonden, efficiente en groene wijk, waardoor het aantal auto’s sterk daalde (40 – 50%). Twaalf deelauto’s staan verspreid over Vauban waarvan vijf in een garage op zonne-energie. Tweederde van alle trips binnen, van en naar de wijk zijn niet gemotoriseerd, waarmee het autogebruik ongeveer de helft is van het gemiddelde in Freiburg. In 2002 was het stadsgemiddelde voor forensenverkeer met de fiets 34%, in Vauban was dat 61% en 91% voor auto-bezittende en autovrije huishoudens respectievelijk.
   
 • Energieopwekking: De meeste huizen hebben zonnepanelen gekoppeld aan de verwarming en intelligente ventilatiesystemen met warmte-winners. De collectieve warmtekracht koppelingscentrale werkt op lokale houtkorrels en voorziet in 73% van de totale hoeveelheid energie en 100% van de verwarming. Meer dan 90% van het energiegebruik in Vauban komt uit hernieuwbare bronnen.
   
 • Klimaatadaptatie: Ook aan klimaatadaptatie is flink wat aandacht besteed. De meeste maatregelen die zijn uitgevoerd om de wijk duurzamer en aantrekkelijker te maken hebben een dubbele functie voor de toekomst. Het groene gebied is groot genoeg om water in de grond te laten infiltreren en een regenoverschot op te vangen. Het vele groen in de wijk (inclusief groene daken, regentuinen enz.) biedt schaduw, tempert hogere temperaturen in de zomer en draagt bij aan een mooie omgeving en een prettig leefklimaat.


Het Baugruppen-concept resulteerde in lagere prijzen voor de woningen (destijds een verschil van 57% tot 81% vergeleken met prijzen op de open markt). Bijna 25 jaar later is de wijk verandert in een levendige middenklasse-buurt en hebben eerste bewoners de huizenwaarde aanzienlijk zien stijgen tot prijzen die vergelijkbaar zijn met andere middenklasse-buurten in Freiburg.


In de Eurbanlab vergelijking met andere innovatieve projecten, scoort Vauban dan ook bovengemiddeld op Planet en het ontwikkelingsproces. Terugkijkend is er ook ruimte voor verbetering. De aanpak heeft geleid tot een relatief eenzijdige sociale samenstelling van de wijk. En de totale investeringen per ton CO
2- reductie zijn hoger dan bij veel andere projecten. 


Auteurs: 
Roger Toussaint, MSc. Adviseur duurzaamheid, Javelin Creative Solutions (JCsolutions.eu)
Fleur Boerwinkel, MSc. Adviseur duurzaamheid, ARCADIS
 

Renovatie & Herstructurering

Dit artikel werd gepubliceerd in Stedebouw & Architectuur nr. 7 van 2014, met het thema Renovatie & Herstructurering. U kunt dit artikel downloaden door op onderstaande pdf te klikken. Download het hele nummer in onze bibliotheek.


In de komende editie van Stedebouw & Architectuur (verschijnt 25 september) staat het thema Renovatie & Herstructurering wederom centraal. Reserveer nu alvast een exemplaar van dit nummer door vóór 14 september lid te worden van ons platform.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
Quartier Vauban, ecologisch paradijs in Freiburg

Copyright: DanielSchoenen.de

Meer artikelen met dit thema

haarlem
descriptionArtikel

Van ambachtsschool naar woongebouw

5 aug om 13:46 uur
Na bijna 100 jaar van onderwijs, is het nu mogelijk om te wonen in bijvoorbeeld het voormalige technieklokaal of…
Lees verder »
descriptionArtikel

‘Bedrijventerreinen: zorgenkindjes van de stedelijke herstructurering?’

28 jul om 08:00 uur
Renoveren en transformeren is een avontuurlijk proces. Je geeft prominente plekken in de stad nieuw leven, door de…
Lees verder »
descriptionArtikel

‘Sociale woningbouw is voor mensen als jij en ik’

27 jul om 08:00 uur
Er is een woningnood gaande. Als oplossing vinden wij in Nederland heil bij verdichting, maar volgens architect…
Lees verder »
descriptionArtikel

De rol van innovatieve bouwconcepten bij verdichting

20 jul om 08:00 uur
Denk niet alleen na het over het ontwerp van morgen, maar ook van overmorgen. Flexibiliteit en toegankelijkheid…
Lees verder »

Xchange podast #5 – Sebastiaan Jansen

19 jul om 08:00 uur
Na interessante gesprekken in seizoen 1 van de Triflex Xchange Ideas podcast, is het nu tijd voor seizoen 2,…
Lees verder »
descriptionArtikel

Houtbouw: vliegwiel voor duurzaam bosbeheer

18 jul om 08:00 uur
Koop gecertificeerd tropisch hout, want zo behoud je tropische bossen. Het klinkt gek, maar zo zijn er wel meer…
Lees verder »
person_outlineBlog

Leren van Buitenveldert: leg nooit al je eieren in een mandje!

13 jul om 08:00 uur
Als we praten over herstructureren en verdichten, dan denken de meeste vakgenoten waarschijnlijk aan de naoorlogse…
Lees verder »
descriptionArtikel

Reconstructie De Loods opgeleverd en bewoond

12 jul om 15:52 uur
De Loods, een ode aan het industriële verleden van het Cruquiuseiland. LEVS architecten ontwierp deze…
Lees verder »