Hoe kan de bouwsector innovatiever werken vanaf de eerste fases om woningbouwambities te verwezenlijken?

woensdag 29 juni 2022
Nederland staat, net zoals veel andere Europese landen, voor een enorme woningbouwopgave. In de Nationale Woon- en Bouwagenda van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt ingezet op 7 verstedelijkingsregio’s, waarbinnen op grootschalige woningbouwlocaties rond 2030 zo’n 600.000 van de 900.000 woningen gebouwd moeten worden. Het is duidelijk: om deze doelstellingen te halen moet het bouwtempo worden opgevoerd, wat ook onderschreven wordt door de overheid. Dit gaat niet gemakkelijk zijn. Zoals iedereen weet die te maken heeft met lange termijn bouwprojecten: het bouwproces is traag en complex.

Om de gewenste versnelling van het bouwtempo mogelijk te maken, is een van de focuspunten van de Woon- en Bouwagenda het stimuleren van innovatie in de bouw, met name door digitalisering, standaardisatie en industrialisatie. Het gaat daarbij niet alleen om snelheid van bouwen, het is ook belangrijk de duurzaamheid te versnellen, waarbij hoge woningbouwkwaliteit moet worden gegarandeerd, evenals een gezond en veilig leefmilieu. 

Versnellen door digitale transformatie in de beginfase van woningbouw

Om de ambities te verwezenlijken is een omslag in de bouwsector nodig. Betere, efficiëntere manieren van werken zijn hiervoor de sleutel. Digitale transformatie heeft al veel andere sectoren getransformeerd en deze zijn nu beter geïntegreerd, efficiënter én de samenwerking is geoptimaliseerd. 

Het beginstadium van projecten speelt hierbij een belangrijke rol. Tenslotte heeft elk gebouw een goede fundering nodig, letterlijk en figuurlijk, vooral gezien de steeds complexere eisen die aan nieuwbouw worden gesteld. Nieuwe projecten moeten het gebruik van locaties maximaliseren en goede woonkwaliteit behouden, prioriteit geven aan duurzaamheid en voldoen aan de regelgeving. Gezien deze complexiteit is de beginfase voor alle belanghebbenden tijdrovender geworden, waardoor het van essentieel belang is architecten en stedenbouwkundigen te helpen doeltreffender te werken. 

Håvard Haukeland van Spacemaker licht toe: "In de beginfase van projecten wordt immers de meeste waarde gecreëerd; hier worden de grootste en meeste lange termijn beslissingen genomen. Nieuwe digitale instrumenten en processen kunnen dit werk vereenvoudigen en versnellen. Niet alleen dat; want het leidt ook tot betere projectresultaten. Het is al mogelijk om de tijd die nodig is voor het verwerven van locaties of haalbaarheidsstudies te halveren of de fase van het conceptontwerp te versnellen door gebruik te maken van generatief ontwerp, geavanceerde data-analyse en het automatiseren van tijdrovende berekeningen. Dit zorgt er ook voor dat tegelijkertijd de leefomstandigheden en het gebruik van een locatie kunnen worden geoptimaliseerd. De technologie die dit mogelijk maakt, is er al."

Met deze nieuwe technologie kunnen architecten aanzienlijk meer scenario’s testen om het evenwicht te vinden tussen dichtheid en woonkwaliteit, door middel van directe analyses, snelle generatieve iteratie en vergelijkingen die gemaakt worden met behulp van Artificial Intelligence (AI). En dat alles in een stadium van het proces waarin gemakkelijk - en kosteneffectief - wijzigingen kunnen worden aangebracht. Op data gebaseerde beslissingen in de beginfase resulteren in meer solide en toekomstbestendige projecten, en verlagen het risico dat later belangrijke beslissingen moeten worden teruggedraaid of bijgesteld, wat kostenintensief is en het bouwproces vertraagt.

Bouw is een teamsport

Een ander speerpunt van het Ministerie is om alle betrokken partijen van een bouwproces op één lijn te brengen en andere manieren van procesinnovatie en ketensamenwerking te bewerkstelligen om meer continue bouwstromen te creëren. Dergelijke stappen zijn hard nodig. Het grote aantal stakeholders is een belangrijke oorzaak van de complexiteit van bouwprojecten. Door alle belanghebbenden vroegtijdig te betrekken en op één lijn te brengen, wordt de workflow later in het proces eenvoudiger. Nieuwe digitale hulpmiddelen helpen het proces doordat ze stakeholders altijd en overal toegang geven tot dezelfde 3D-modellen en data. Dit doorbreekt de traditionele werkwijze in silo’s en verbetert de samenwerking. Door technische informatie en data visueel toegankelijk te maken, zijn ze voor iedereen begrijpelijker. Dit komt het vertrouwen en de communicatie tussen stakeholders ten goede en versnelt het besluitvormingsproces. 

Duurzame steden vanaf de eerste stap

Een derde aspect dat het Ministerie benadrukt, is duurzaamheid. Plannen moeten klimaatbestendig, natuurinclusief en waterbestendig zijn. Maar waarom is dit een uitdaging voor architecten en stedenbouwkundigen? Opnieuw is een van de oorzaken het grote aantal belanghebbenden, die allemaal hun eigen eisen hebben. Bij gebrek aan een goede dialoog kan het eindresultaat uitmonden in ongewenste afwegingen tussen woonkwaliteit en duurzaamheid, vaak omwille van een betere rentabiliteit.

Digitale, datagestuurde tools kunnen architecten en stadsontwerpers helpen om vanaf de eerste dag ook duurzame resultaten centraal te stellen in het ontwerpproces. Geavanceerde analyses, simulaties en visualisaties bieden ontwerp- en planningteams meer gedetailleerde inzichten om hen te helpen hun duurzaamheidsstrategieën in een vroeg stadium nauwkeuriger te ontwikkelen en hun doel efficiënt te communiceren: een duurzame, klimaatbestendige stad. Met behulp van tools kunnen bijvoorbeeld recente weergegevens worden gekoppeld om het effect van gebouwen op lokale microklimaten te testen. Dit kan worden gebruikt om projecten te ontwerpen die de kans op de ontwikkeling van hitte-eilanden in steden minimaliseren.

Andere instrumenten helpen bij het evalueren van de potentiële opwekking van zonne-energie op een locatie. Ook de analyse van groene ruimten behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld om de doorlaatbare oppervlakken voor regenbestendigheid te vergroten. Kortom, een resultaatgerichte aanpak vanaf de eerste dag - mogelijk gemaakt door nieuwe digitale processen - maakt het voor ontwerpers gemakkelijker om de juiste oplossingen te vinden en deze in een vroeg stadium te integreren. Dit resulteert in een effectievere duurzaamheidsstrategie op lange termijn, een optimaler gebruik van de beschikbare schaarse grond en betere kwaliteit van projecten.

Digitale transformatie is essentieel om de uitdagingen aan te gaan waar de bouwsector in Nederland voor staat. Laten we samen de vroege fase van het bouwproces versnellen om zo sneller duurzame steden te realiseren en de 900.000 woningen die nodig zijn tegen 2030 gebouwd te krijgen.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Focus op de mens, niet op het gebouw

5 jun om 11:29 uur
Wie universiteitsgebouw Echo voor het eerst ziet, valt twee dingen op: de enorme glazen gevel en de perfect…
Lees verder »
descriptionArtikel

Sjoerd Feenstra benoemt tot eerste stadsbouwmeester van Zwolle

31 mei om 09:17 uur
Sjoerd Feenstra is benoemd als de allereerste stadsbouwmeester van Zwolle. Met deze nieuwe functie streven de…
Lees verder »
descriptionArtikel

Lichtontwerp Atelier wil vakgebied beter op de kaart zetten

24 mei om 08:00 uur

Het Lichtontwerp Atelier van OVLNL wil het vakgebied licht in de openbare ruimte beter op de kaart zetten en…

Lees verder »
descriptionArtikel

BIM komt met aanvullende richtlijnen voor bestaande bouwprocessen

16 mei om 12:00 uur

Om te voorkomen dat in bestaande bouwprocessen verschillende partijen telkens het wiel uitvinden, ontwikkelt de…

Lees verder »
descriptionArtikel

12 nominaties voor BNA Beste Gebouw van het Jaar 2023

4 apr om 12:25 uur
Van de 109 projecten die zijn ingezonden voor BNA Beste Gebouw van het Jaar zijn er 12 genomineerd. We zien onder…
Lees verder »
descriptionArtikel

Winnaar ingenieursprijs is 'wereldwijd toonaangevend' en 'rolmodel voor nieuwe generatie'

29 mrt om 09:20 uur

In het bijzijn van prinses Beatrix, beschermvrouwe van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), is…

Lees verder »
descriptionArtikel

Conceptueel bouwen: sneller, goedkoper en beter volgens IGG Bouweconomie

22 mrt om 08:39 uur

Volgens onderzoek van IGG Bouweconomie, in opdracht van Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB), is conceptueel bouwen…

Lees verder »
descriptionArtikel

Sociale veiligheid borgen in het ontwerpproces

15 mrt om 09:38 uur
Het is van maatschappelijk belang dat er na oplevering van een nieuw- of verbouwproject geen onnodig beroep hoeft…
Lees verder »