Uit het magazine

Top 11 mooiste woongemeenschappen

Collectief wonen heeft een positief effect op de leefbaarheid van een omgeving. Hoewel die effecten niet meetbaar zijn, zijn ze vaak overduidelijk: een gevoel van veiligheid, saamhorigheid, gedeelde ruimtes en voorzieningen en een gemeenschap die er voor je is. In deze elf voorbeelden van woongemeenschappen, samengesteld door Yvonne Witter van ZorgSaamWonen, komen deze thema’s rijkelijk terug. Deze lijst staat in willekeurige volgorde: geen project staat boven de andere.

Abtswoude Bloeit, Delft

In een voormalig verzorgingshuis in Delft woont sinds 2018 een mix van studenten, ouderen uit aanleunwoningen, zorgmedewerkers en cliënten van Stichting PerspeKtief (een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen). Sinds enkele maanden wonen er ook vluchtelingen uit Oekraïne. In het hart van het gebouw, dat Abtswoude Bloeit wordt genoemd, is de woonkamer van de wijk te vinden waar buurtbewoners en bewoners van het gebouw samenkomen.
 

Abtswoude bloeit
Akropolistren

Akropolistoren, Amsterdam

De Akropolistoren is ontstaan door een initiatief van burgers en in 2017 opgeleverd. De Toren biedt onderdak aan een humanistische woongemeenschap voor 55-plussers. Er wonen in totaal 99 bewoners. Van de 86 woningen is de helft voor mensen in de sociale sector, de andere helft zijn vrijesectorhuurwoningen voor mensen met een middeninkomen.
 

Augustanahof, Amsterdam

De Augustanahof in Amsterdam telt zestien (sociale) huurwoningen voor variërend één- of tweepersoonshuishoudens. Tien woningen zijn bestemd voor ouderen, vijf voor jongere mensen en er is één gastenwoning voor tijdelijke huisvesting voor jongeren die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Architecte Katja de Winter verbouwde de Lutherse Augustanakerk uit 1957 om tot dit wooncomplex.
 

Augustanahof
Eikpunt

Eikpunt, Nijmegen

In meergeneratiewoongemeenschap Eikpunt te Lent wonen 65 volwassenen en 25 kinderen zo duurzaam mogelijk samen in 40 huurwoningen en 9 koopwoningen. Het is een bewonersinitiatief die zij met subsidie van de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen, steun van corporatie Talis en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) in 2016 hebben gerealiseerd. 

Foto door Bernard Smits

Hofje het Genietschap, Weert

In dit multicultureel seniorenhofje in Weert wonen sinds begin 2022 bewoners van 50 jaar en ouder in elf sociale huurwoningen samen. Ook is er een gemeenschappelijke ruimte. De achtergrond van de bewoners is divers qua leeftijd, samenstelling van het huishouden en culturele achtergrond. De bewoners zijn vanaf het begin actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het woonproject.
 

Hofje het Genietschap
Knarrenhof

Knarrenhof, Hardenberg

Zelfstandig wonen met een eigen voordeur, maar tegelijkertijd omzien naar elkaar en samen activiteiten ondernemen; het kan in de Knarrenhof®. Er is in steeds meer gemeenten een Knarrenhof te vinden. Bewoners wonen veilig, hebben veel privacy en ook alle voordelen van samenwonen. Dit Knarrenhofje in Hardenberg heeft 15 woningen en is in 2020 geopend.

Foto door Peter van Beek

Maksent, Nistelrode

Maksent is een kleinschalig woonproject in het Brabantse Nistelrode met acht levensloopbestendige huurwoningen. Op de plek waar eerst een varkensboerderij was, zijn voormalige varkensstallen gesloopt en is er een sociaal woonerf voor in de plaats gekomen. Er is een jeu-de-boulesbaan, een groentetuin en een dierenweide. Eind december 2019 kregen de bewoners de sleutel van hun woningen.

Foto door Peter van Beek

Maksent
Terwijde

Terwijde, Utrecht

Woongroep Terwijde in Utrecht bestaat sinds 2008 en telt 32 bewoners verspreid over 24 woningen. De bewoners wonen gestippeld: zij wonen niet naast elkaar, maar door elkaar heen in het appartementencomplex van 114 appartementen van corporatie Mitros. Het gebouw is gericht op ouderen, al wonen er ook jongeren.
 

Thuishuis, Woerden

Het Thuishuis is een kleinschalige zelfstandige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of die (dreigen te) vereenzamen. Een Thuishuis is een gewoon huis in de straat waar minimaal vijf tot maximaal zeven personen onder één dak wonen. Er zijn diverse Thuishuizen in ons land te vinden, zoals in Woerden en Harderwijk. 

Foto door Lotte Ruyten

Thuishuis
Villa Sterappel

Villa Sterappel, Lent

Villa Sterappel is een kleine eigenzinnige woongemeenschap in Lent (Nijmegen-Noord). Negen appartementen in een ecologische gebouw, bewoond door meerdere generaties tussen de 31 en 84 jaar die samen tuin, logeerkamer en een extra badkamer delen. Daarnaast beschikt Sterappel over het ‘Voorhuis’, een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met buurtfunctie in een apart gebouw. 

Foto door Bernard Smits

Babylon, Berg en Dal (in ontwikkeling)

De initiatiefnemers van Woonwerkgemeenschap Babylon ontwikkelden een alternatief voor het zorgcomplex Vijverhof in Berg en Dal nadat de zorginstelling zich terugtrok. Na jarenlang plannen smeden is het nu zover: een zorgzame gemeenschap met twintig sociale huurappartementen is in aanbouw en zal worden gevolgd door acht koopwoningen en een voorzieningenhart met ontmoetingsruimte, winkeltje en praktijkruimtes.

Foto door Bernard Smits

Babylon