Project

Herbestemming campus CSG Reggesteyn wordt duurzaam en natuurinclusief

Het ontwerpteam onder leiding van NOAHH | Network Oriented Architecture en Braaksma & Roos Architectenbureau is geselecteerd voor het ontwerp van de Christelijke Scholen Gemeenschap (CSG) Reggesteyn te Nijverdal. De beide vestigingen van CSG Reggesteyn zullen samengaan in een natuurinclusieve en duurzame schoolcampus aan de Noetselerbergweg. De oplevering van de campus staat gepland voor eind 2023.

Natuurinclusieve campus met leerpaviljoenen

De ambitie voor de CSG Reggesteyn is om een toekomstgerichte schoolcampus te ontwerpen vanuit het oogpunt van de natuurrijke omgeving. De school gaat veel praktijklokalen bevatten en moet een belangrijke rol voor natuur en buitensport spelen waar samen met de buurt de collectieve moestuin wordt verzorgd en waar het onderwijs integraal verbonden is met het landschap.


In deze schoolcampus krijgen meerdere leerpaviljoenen, verspreid over het hele perceel, een plek middenin de groene omgeving. Zodoende wordt de campus verbonden met het heidelandschap van de Sallandse heuvelrug en het dorp Nijverdal. Deze nieuwe circulaire typologie geeft de mogelijkheid om verder te bouwen aan de campus en paviljoenen te transformeren bij veranderend gebruik in de toekomst. Het streven is om een zelfvoorzienende, energieneutrale campus te creëren met een minimum aan toegevoegde installaties.

 

De coconvormige leerpaviljoenen beschikken over een eigen programma en zijn praktijk- en theoriegerichte, multifunctionele plekken voor cursorisch, interdisciplinair en contextrijk onderwijs. Ook zijn er individuele werkplekken in stiltezones en er is veel aandacht besteed aan de specifieke wensen van de boven- en onderbouw. Door de paviljoenen te verbinden ontstaat een sociaal hart waar ontmoeting en kennisuitwisseling gestimuleerd wordt.


Het natuurinclusieve karakter van de school maakt het een dynamische plek waar leerlingen zelf hun eigen lunch kunnen oogsten uit de gezamenlijke moestuin, waar ze leren over de Sallandse biodiversiteit, waar podcasts opgenomen kunnen worden en waar leerlingen hun eigen medialab kunnen ontwerpen in Minecraft. De ontwikkeling van de leerling staat hierin centraal: de school moet een plek worden die uitdaagt tot sociale interactie en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en waar je je veilig en gerespecteerd voelt.

Noaberschap: samenwerken!

CSG Reggesteyn is een maatschappelijk betrokken school waar het motief van het Twentse ‘noaberschap’ een belangrijke rol speelt in de visie op onderwijs: ieder kind wordt gezien en leerlingen, docenten en buurtbewoners zijn er voor elkaar als het nodig is; er wordt van en met elkaar én de omgeving geleerd. Daarom is gekozen om een leerlandschap te ontwerpen waar enerzijds een menselijke maat en een geborgen, veilige sfeer heerst, en anderzijds een open - voor de buurt toegankelijke - ruimtelijke architectuur. 

 

Never Demolish - Re-use!

Het uitgangspunt in het ontwerp van CSG Reggesteyn is om te hergebruiken wat reeds bestaat. Het huidige gebouw, een schoolpand uit de jaren 70, heeft een duidelijk kwaliteit: een robuust exterieur met een stoere uitstraling dat versterkt wordt door de structuralistische inslag van gevelelementen. De bestaande aula is transparant en ruimtelijk opgezet. Desondanks heeft het gebouw een somber, introvert interieur met veel donkere gangen, weinig flexibiliteit in het programma en is sterk verouderd qua technische installaties. Na het onderzoeken van de kansen en mogelijkheden die de bestaande structuur bood, is een keuze gemaakt voor een duurzame transformatie van de bestaande school waarin robuuste materialen worden ingepast in het casco en waar vrijkomende materialen uit de oudbouw worden hergebruikt in een aantal nieuwe circulaire leerpaviljoens.

Samenwerking

Gezien de specifieke vraagstelling hebben architectenbureaus NOAHH en Braaksma & Roos Architectenbureau besloten om samen te werken. In deze herbestemming komen de visie, werkwijze en kwaliteiten van beide bureaus bijeen in een geïnspireerd team. NOAHH levert vanuit de ervaring in complexe gebouwen en maatschappelijke vraagstukken een betekenisvolle bijdrage. Braaksma & Roos Architectenbureau biedt een rijke expertise in contextuele herbestemmingsprojecten. Het team gelooft dat een duurzame en inspirerende leefomgeving ontstaat op het raakvlak van oud en nieuw, waar verhalen worden doorverteld en waar nieuwe hoofdstukken worden geschreven.


Het ontwerpteam bundelt de benodigde kennis en ervaring van NOAHH | Network Oriented Architecture, Braaksma & Roos Architectenbureau, INNAX, MoBius en Pieters Bouwtechniek. Het team leunt op langdurige onderlinge samenwerkingsverbanden en kennis en werkten eerder nauw samen bij vergelijkbare complexe nieuwbouw en transformatie opgaves.
 

Deel dit artikel