Nieuws

Hoek van Holland verrijkt met 150 groene appartementen

Het ontwerp van Bos en Duin, voor 150 woningen aan de Langeweg in Hoek van Holland, is gekozen als winnaar van de ontwerpprijsvraag voor dit project. Het project staat voor inclusief wonen, één met de natuur en respect voor de natuur.

De huidige sferen van de omliggende natuur zijn behouden en benadrukt, waarbij de overgang van Bos naar Duin zowel in het landschap als in de architectuur van het plan zichtbaar zijn gemaakt. 


Het plan bestaat uit zes losse appartementsgebouwen die omringd zijn door groen. De gebouwen zijn verdeeld in drie clusters die op een onregelmatige afstand van elkaar gelegen zijn. Er is een extra grote ruimte tussen cluster 2 en 3 ingecalculeerd. Deze tussenruimte is de 'ecologische zone' en vormt zowel visueel als fysiek de verbinding tussen het Natura-2000 park Roomse Duin en de Lange Weg. De eerste twee clusters richten zich meer naar het dorp, met alle voorzieningen. Het derde cluster is gericht naar het strand en de duinen. Op deze manier vormt het plan een soepele overgang van dorp naar strand en andersom. Dit uit zich zowel in het landschap als in de architectuur.

Landschap

Het landschap vormt dus de verbinding tussen bos en duin. In het project krijgt het langzame verkeer een optimale aansluiting op het huidige netwerk en wordt de toegankelijkheid van het park door middel van een entree vergroot. Om het landschap een optimale overgang te bieden, wordt de Bos-Mantel-Zoom opgerekt. De gereduceerde hoeveelheid verharding is gunstig voor een maximaal groen en klimaatadaptief ontwerp van de openbare ruimte.

Architectuur

Het landschap en de architectuur hebben binnen dit plan dezelfde uitgangspunten. Door variaties in hoekverspringingen, gebouwhoogtes, setbacks, horizontale banden, kleurstelling en en materiaalgebruik, heeft elk cluster een eigen identiteit gekregen. De samenhang is terug te vinden in de basisvorm van alle gebouwen. Door afschuining van de volumes worden doorzichten gecreëerd voor een visuele verbinding tussen de Langeweg en de Roomse Duin. Setbacks dragen bij aan de diversiteit in de architectuur, maken verbinding met de omliggende gebouwen aan de dorpskant en bieden extra wooncomfort door de royale dakterassen met uitzicht op strand en duin. De grootste verscheidenheid tussen de drie clusters is terug te vinden in de materialisatie. Er is een verloop van een harde materialisatie aan de dorpszijde naar een meer landschappelijkere uitstraling bij cluster drie.

Eigen identiteit

Het eerste cluster kenmerkt zich door de horizontale banden van keramische tegels, die zijn voorzien van een golvende profilering. De geëmailleerde afwerking geeft een chique glans en uitstraling. De betonnen panelen zijn daarentegen juist mat en grof uitgevoerd. De hoogte van de horizontale banden wordt ter hoogte van de buitenruimtes verlaagd om het uitzicht vanuit de woning op de omgeving zo maximaal mogelijk te houden. De materialisatie van cluster twee zorgt voor een natuurlijk verloop tussen cluster 1 en 3. De gebouwen zijn opgebouwd uit horizontale banden van betonplaten met daartussen houten lamellen. De combinatie geeft een frisse uitstraling die aansluit bij de uitstraling van Hoek van Holland als badplaats.Het derde cluster heeft een elegante en landschappelijke materialisatie van verticale houten lamellen en verticale verdiepingshoge ramen. Hierdoor krijgt het cluster een sterk opgaand karakter.

Duurzaamheidsambitie

Binnen het ontwerp staan duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel. Zo worden de gevels volledig circulair. Waar de mogelijkheid het toelaat, worden materialen en grondstoffen uit bestaande gebouwen gehaald. Om het integrale duurzaamheidsconcept concreet en meetbaar te maken, stelt het ontwerpteam zich tot doel een GPR-score van gemiddeld hoger dan een 8,5 te halen. 

Deel dit artikel