Irma Dekker

Irma Dekker is oprichter en eigenaar van Ecosolver, een ecologisch adviesbureau met een integrale blik door kennis van ruimtelijke ordening, ecologie en milieu. Bij Ecosolver staat naast ecologie ook het natuurinclusief ontwerp centraal. Alle steden, groot of klein, zijn in grote mate afhankelijk van gezonde onderling verbonden ecosystemen. Het integreren van natuur in stedelijke planning en ontwikkeling is hierdoor essentieel. Het gaat om het creëren en behouden van een volwaardig ecosysteem. Dit betekent dat in alle stadia van een plan of project -van ontwerp tot uitvoering en beheer- de natuur als gelijkwaardige factor wordt meegewogen. Natuurinclusief ontwerpen bevindt zich niet alleen op het vlak van ecologie, ook kennis van milieu en stedenbouw zijn noodzakelijk voor een goed functionerend integraal ontwerp.

Ecosolver heeft deze kennis in huis. Met onze expertise willen we een bijdrage leveren aan de grote opgave die voor ons ligt: de transitie naar natuurinclusieve steden. 

Irma Dekker

Contactgegevens

Mobiel
Organisatie
Ecosolver
Functie
Ecoloog