Eva Stache

Eva Stache is architect en onderzoeker aan de TU Delft. Onderzoeken is een essentieel onderdeel van haar ontwerpstrategie. Diverse studies in opdracht van Novem, RVO en BNA Onderzoek hebben bijgedragen aan een diepere kennis over implementatie van duurzaamheid, wijze van benaderen van een klimaat adaptieve ontwerpopgave en beheren van een duurzaam ontwerp en bouwproces in kleine of grote projecten.

Haar promotieonderzoek aan de TU Delft heeft als thema Groen als Bouwmateriaal. Het is gericht op het verkennen van de effecten van stadsvegetatie op het stadsklimaat. Het gebruik van ecosysteemdiensten in de stad is volgens de resultaten een van de weinige duurzame middelen om klimaatverandering en diens dramatische effecten op een effectieve wijze tegen te gaan. Alle onderzoeksresultaten worden direct vertaalt in instrumenten en ontwerpen voor klimaat adaptatie. De ambitie daarin is zeer hoog: energieneutraal, klimaatneutraal en water neutraal bouwen.

Eva Stache

Contactgegevens

Organisatie
TU Delft
Functie
Architect en onderzoeker