‘Wie maakt Haarlem?’

nov17
Op 17 november vindt het gratis toegankelijke initiatief 'Wie maakt Haarlem' van ruimtelijk ontwerper Arjan Luiten en de Haarlemse stadsbouwmeester Max van Aerschot plaats. Iedereen die zich aangesproken voelt door de prangende vraag wie het Haarlem (onderdeel van de zogenoemde metropoolregio) van de 21-ste eeuw maakt, kan die dag om 18.00 uur terecht in de grote zaal van Het Patronaat te Haarlem.

Het event vindt plaats in het kader van 'Het jaar van de Ruimte’ en vloeit mede voort uit het feit dat steeds meer steden in een fase van transitie komen of al verkeren. De overheid was lange tijd als vanzelfsprekend 'maker' van de stad. Maar die rol verandert. Het accent komt binnen diverse vormen van samenwerking en partnership steeds vaker (ook) bij ander partijen te liggen, zowel private als publieke.


De initiatiefnemers zoeken niet naar één ingekaderde oplossing, maar willen door alle disciplines heen zo veel mogelijk mensen uitdagen. Zodat professionals, betrokken burgers, bestuurders, risico nemende ontwikkelaars, maar ook met name de overheden (gemeentelijk en provinciaal) tot nieuwe inzichten en op competentie gerichte dwarsverbanden kunnen komen.
 

Doel

Volgens de bedenkers van ‘Wie maakt Haarlem?’ wordt in de huidige stedelijke ontwikkelingsprocessen te weinig gebruikt gemaakt van de intelligentie van energieke betrokken burgers. Het doel van het event is dan ook om de aanwezige kennis te mobiliseren en deze vervolgens te koppelen aan bevlogen, betrokken stadsmakers. Het gemeenschappelijk vaststellen van een gewenst eindbeeld speelt daarbij ook een rol.
 

Gehoopt wordt op deelname uit zoveel mogelijk disciplines. De stad is immers niet alleen het domein van architecten en stedenbouwers. De bedoeling is om een platform te vormen waar ideeën en voorstellen verzameld kunnen worden. Op basis van actieve participatie en engagement ontstaat zo een informeel netwerk. Uiteindelijk zouden concrete voorstellen direct voorgelegd kunnen worden aan het lokale en provinciale bestuur.
 

Aanmelden verplicht

Er wordt in groepsverband gesproken over aspecten als stedelijke netwerken, stedelijke samenwerking, de circulaire stad, de klimaatadaptieve stad en de virtuele stad .’Wie maakt Haarlem?’ begint 17 november om 18.00 uur. Er wordt voor broodjes en soep gezorgd. Het aantal plaatsen is beperkt. Vooraf aanmelden is daarom verplicht. Dat kan via www.wiemaakthaarlem.nl

‘Wie maakt Haarlem?’

Datum / tijd

17 november 2015
Aanvang: 09.00 uur

Locatie

near_mePatronaat Haarlem