Symposium: (Geen) zorgen om leegstand

sep24
Het middagsysmposium '(Geen) zorgen om leegstand' op donderdag 24 september in De Landgoederij te Bunnik geeft u een beeld van de omvang van de leegstand en de mogelijkheden om daar op creatieve wijze mee om te gaan. Deskundige sprekers presenteren innovatieve oplossingen en gaan met elkaar en u in gesprek om tot inspiratie te komen voor de aanpak van leegstand.

Leegstand van kantoren, leegstand van winkels, leegstand van maatschappelijk vastgoed. Alle gemeenten hebben ermee te maken. Het overaanbod aan winkelvloeroppervlak bedraagt inmiddels bijna tien procent en loopt nog steeds op. Voor kantoren is dat al 17 procent. En de leegstand van maatschappelijk vastgoed is inmiddels groter dan deze twee bij elkaar.

 

De tijd van goede bedoelingen, oproepen tot samenwerken en mooie lange termijnplannen is voorbij. De kosten die de leegstand met zich meebrengt, gieren de pan uit. Het is tijd voor duidelijke keuzes en een gerichte aanpak.

 

De vragen die centraal staan bij dit symposium zijn:

  • Welke nieuwe planologische concepten en financiële instrumenten zijn er voorhanden om de leegstand het hoofd te bieden?
  • Wat kunnen binnensteden leren van landelijke krimpregio’s en vice versa?
  • Hoe kan via flexibele bestemmingsplannen toekomstige leegstand worden voorkomen?
  • Hoe geeft u een nieuwe bestemming aan leegstaand zorgvastgoed?
  • Welke mogelijkheden biedt de nieuwe Omgevingswet om de leegstand te lijf te gaan?
 
 
Ga naar de website van Binnenlands Bestuur voor meer informatie over programma en aanmelden.
Symposium: (Geen) zorgen om leegstand

Symposium Leegstand

Datum / tijd

24 september 2015
Aanvang: 10.00 uur

Locatie

near_meDe Landgoederij in Bunnik