Seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed

okt7
Gemeenten zijn verplicht om de openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk te maken, in het kader van het VN-Verdrag Handicap. Hoe pakt u dat aan? Dat leert u op het seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed van kennisplatform Biind.
Tot het VN-Verdrag Handicap behoort ook het gemeentelijk vastgoed, te denken valt aan het gemeentehuis of stadskantoor, maar ook de bibliotheek, het theater of het gemeentelijk sportpark. Voordat u kunt beginnen aan het aanpassen van uw assets, moet u eerst schouwen en de stand van zaken in kaart brengen. Vervolgens kunt u een plan maken voor het implementeren van maatregelen. Hoe pakt u dat aan?

Kom op 7 oktober naar het seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed van kennisplatform Biind.

Voor wie?

De themabijeenkomst Toegankelijke Gemeentelijk Vastgoed biedt inspiratie voor:
  • Projectleiders verantwoordelijk voor de implementatie van het VN-Verdrag Handicap
  • Gebouwbeheerders gemeentelijk vastgoed
  • Architecten, ontwerpers en stedenbouwkundigen
  • Beleidsmakers en bestuurders openbare ruimte bij gemeenten en provincies
  • Facilitair managers
  • Adviseurs bij grote en kleine bureaus 
  • Andere professionals betrokken bij toegankelijkheid in de openbare ruimte en gebouwde omgeving
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.toegankelijkvastgoed.nl.

Datum / tijd

7 oktober 2020
Aanvang: 10.00 uur

Locatie

near_meStadhuis Zwolle