Seminar Aardbevingsbestendig ontwerpen

mrt5
In het kader van de BouwTechniek Academie organiseert Bouwen met Staal 5 en 6 maart a.s. het tweedaagse seminar Aardbevingsbestendig ontwerpen. Het seminar vindt plaats ‘op locatie’ in het Hampshire Hotel – Plaza in Groningen. In twee dagen raken de deelnemers volledig op de hoogte van de bevingsproblematiek door gasboringen in de provincie Groningen. Een kleine twintig sprekers licht de achtergronden toe, biedt handreikingen voor de ontwerpsystematiek en toont praktische oplossingen voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Dit seminar is bestemd voor raadgevende ingenieurs, constructief ontwerpers, constructeurs en bouwplantoetsers. Het onderwerp is ook interessant voor architecten, bouwkundigen, bouwkundig tekenaars, aannemers en leveranciers, opdrachtgevers, docenten en staalconstructiebedrijven. Dit is de eerste keer dat dit seminar wordt georganiseerd. Aard en omvang zijn ongekend in de constructieve ontwerppraktijk. Het seminar wordt georganiseerd in samenwerking met EPI-kenniscentrum, het kennis- en praktijkcentrum op het gebied van aardbevingsbestendig (ver)bouwen.
 

Inhoud

In Groningen is de dreiging van aardbevingen groter dan werd aangenomen. De schade is op dit moment al aanzienlijk. Als de gasproductie op het huidige niveau doorgaat, zullen nog meer gebouwen en bouwwerken worden getroffen. Dit seminar legt verslag van het onderzoek naar de aardbevingsrisico’s en de aard en grootte van de bevingsbelastingen in Groningen. Door ingenieursbureaus worden praktische oplossingen geboden voor preventieve versterking van gebouwen en bouwwerken. Bovendien bieden deskundigen uit binnen- en buitenland methodes om zelf complexe situaties te modelleren. Meer informatie over dit onderwerp wordt verzameld door de Technische Commissie Aardbevingsbestendig ontwerpen (BmS-TC 13) op de website van Bouwen met Staal (http://www.bouwenmetstaal.nl/themas/aardbevingsbestendig/). Aanvullende informatie over het seminar en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u daar ook (http://www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/seminar-aardbevingen).
 

Sprekers

De sprekers werken voor toonaangevende ingenieursbureaus en belangrijke instituten op het gebied van bevingsbestendig ontwerpen. Enkele sprekende namen uit binnen- en buitenland zijn: Dirk Jan Peters (Royal Haskoning DHV, tevens voorzitter van BmS-TC 13), Frans Bijlaard (hoogleraar Staalconstructies TU Delft, faculteit Civiele Techniek), Roberto Nacimbene (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering, Pavia, Italië) en Erol Güler (Royal Haskoning DHV Turkey).
 

Locatie en prijs

De cursus vindt plaats in het Hampshire Hotel – Plaza aan de Laan Corpus den Hoorn in Groningen. Deelname aan dit tweedaagse seminar kost € 890,- voor leden en € 1023,50 voor niet-leden. Deze prijzen zijn per cursist exclusief btw en inclusief syllabus en catering. Een overnachting is te regelen via de organisatie, maar is niet bij de prijs inbegrepen.
 

De BouwTechniek Academie is een nieuw samenwerkingsverband van de Betonvereniging, Bouwen met Staal en het Hoger Technisch Instituut. Voor permanente educatie in het kader van het Constructeursregister worden 6 punten toegekend. 

Ga voor meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven naar de website van Bouwen met Staal.

Seminar Aardbevingsbestendig ontwerpen

Datum / tijd

5 maart 2015
Aanvang: 09.00 uur

Locatie

near_meHampshire Hotel - Plaza in Groningen
Seminar Aardbevingsbestendig ontwerpen Seminar Aardbevingsbestendig ontwerpen