Effecten van massale verhuizingen uit laaggelegen gebieden

De concrete vraag die Van der Voorn in haar proefschrift wilde beantwoorden luidt: “Hoe kan ruimtelijke planning bijdragen aan het levensonderhoud bij terugtrekking uit kustgebieden in Nederland?” Om deze processen rechtvaardig te laten verlopen o