Revival bouwteamovereenkomst toe aan opknapbeurt

dinsdag 9 april 2024

Vier jaar geleden werd de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 gelanceerd, die sindsdien veel furore maakte. De vijf auteurs gaan echter aan de slag met een update van het model en vragen jou om medewerking. Het doel: betere samenwerking, beheersing risico’s en maatwerk.

Vooraf is het goed om vast te stellen waar het bij het model bouwteam vooral om gaat. Pianoo schrijft daarover: ‘Traditioneel werkt een team een ontwerp voor een werk helemaal uit, voordat de uitvoering van het ontwerp wordt gegund aan een opdrachtnemer. Maar in een bouwteam adviseert de opdrachtnemer al tijdens het ontwerptraject. Opdrachtgever en opdrachtnemer(s) verdelen de verantwoordelijkheden over de verschillende fasen van het project en taken in het bouwproces. Zo krijg je een optimaal ontwerp en een soepel bouwproces.’

Samenwerking

Vooral dat laatste zorgt ervoor dat heel veel angels uit een bouwproces worden gehaald en om dat te borgen, werden er in de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 veel artikelen gewijd aan een optimale onderlinge samenwerking. Zo stond ‘DG 2020’ de afgelopen jaren aan de basis van veel bouwprojecten, waarbij samenwerking, houding en verbeterde verhoudingen centraal stonden.
Na vier jaar willen de auteurs, Andrea Chao, Arno Hoevink, Jaap de Koning, Joost Merema en Henberto Remmerts, het model echter herzien op basis van de nieuwste inzichten en praktijkervaringen. Komend jaar wordt daarom in samenwerking met mensen uit de praktijk gewerkt aan het nieuwe model (DG 2025).

Ruimte voor verbetering

In de afgelopen jaren is de toepassing van bouwteams flink toegenomen, aldus de vijf auteurs. Daarbij wordt er ook steeds meer ervaring opgedaan door zowel opdrachtgevers, aannemers en advies- en ingenieursbureaus. De auteurs zien nu op drie punten ruimte voor verbetering.

  • Samenwerking

Bouwprojecten kunnen vastlopen wanneer er onvoldoende samenwerking is tussen alle betrokken partijen. Het belang van open communicatie, gedeelde doelen en een gezamenlijke visie blijft centraal staan, ook in de herziening van het DG 2020 model. Er zal bekeken worden hoe het model duidelijker en specifieker kan worden op basis van de ervaringen van bouwteams uit de afgelopen jaren.

  • Risico’s

De auteurs zien dat er soms nog te weinig aandacht is voor risico’s en onvoldoende beheersing van de uiteindelijke bouwkosten. Zo snel mogelijk potentiële risico’s helder maken is in het belang van alle betrokken partijen. Het herziene model zal duidelijkere afspraken bevatten om risico’s eerder te identificeren, beter te beheersen en de kans op kostenoverschrijdingen te minimaliseren.

  • Flexibiliteit en maatwerk

Contractmodellen op basis van klassieke verhoudingen kunnen vaak niet genoeg inspelen op de veranderende behoeften van opdrachtgevers en uitdagingen in de bouwsector. Te denken valt aan stijgende bouwkosten, complexe opgaven in energie, infra en woningbouw, en gebrek aan capaciteit in voorbereiding en uitvoering.

Input & bijeenkomst

De auteurs nodigen alle belanghebbenden uit om met hun inzichten te komen. Heb je suggesties, ervaringen of ideeën die je wilt delen? Stuur ze naar Jaap de Koning via e-mail: jaap.de.koning@witteveenbos.com met in het onderwerp “DG 2025”.

Online

Op woensdag 15 mei 2024 (09.00 uur) organiseren de auteurs bovendien een online startbijeenkomst, waarin de herziening van het DG 2020-model officieel wordt gelanceerd. Deze datum heeft een speciale betekenis, want precies vier jaar eerder werd het oorspronkelijke model geïntroduceerd. Je kunt deelnemen aan de startbijeenkomst via deze link.

Lees ook: De toekomst van het samenwerken