Hoe groen en klimaat de woningprijzen beïnvloeden

donderdag 14 december 2023

De afgelopen maanden werd via diverse media nog maar eens duidelijk dat de klimaatverandering een aanzienlijke invloed heeft op huizenprijzen. Naast de schoorvoetende komst van energielabels zijn er echter weinig harde indicatoren die de verkoopprijs kunnen beïnvloeden, tenzij er een ramp heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant werkt een boom juist gunstig voor de waarde van je woning.

Ligt jouw woning ver onder ANP, in een rivierengebied, delta of nabij heuvels? Hoe denk je dan over de toekomst? En over de mogelijke waardedaling van je bezit? Je kunt dat allemaal voor je uit schuiven, maar banken doen dat niet. Voor een financiële instelling is immers het incalculeren van sommige klimaatrisico’s van belang bij de hypotheekverstrekking.

Zo lezen we in een analyse van ABN AMRO dat een overstroming slechts een aantal jaren een prijsdempend effect heeft. Uit het onderliggende onderzoek van de TU Delft naar overstromingen in Limburg (1993 en 1995) bleek dat huizen die overstroomd zijn of in een overstromingsgebied staan, kampten met een prijskorting van 5 tot 10 procent. Na verloop van tijd verdween dat effect echter.

De prijsontwikkeling van een huis is natuurlijk een spel van vraag en aanbod tussen een huiseigenaar en een koper. ABN AMRO pleit echter wel voor het zo vroeg mogelijk meewegen van de klimaatrisico’s.

Klimaatrisico’s

  • Wateroverlast / overstromingen: het regent meer én de riolering en rivieren kunnen bij hevige regenval het water niet goed afvoeren.
  • De zomers worden droger en heter: bij langdurige droogte kunnen huizen verzakken. De temperaturen in woningen en in steden worden hoger doordat de bebouwing warmte vasthoudt. De hittestress vraagt om veel meer verkoeling.

Waar de klimaatrisico’s uit beeld zijn of geraken, kan informatie over deze risico’s een verplicht onderdeel van de onderhandelingen worden, aldus de bank. Een lagere verkoopprijs kan dan kopers helpen om het herstel van een ramp te financieren, aldus het rapport Stapeling klimaatrisico’s en financiële draagkracht op de woningmarkt.

Klimaatschadeschatter

De publicatie van ABN AMRO richt zich vooral op kwetsbare wijken. Uit een onderzoek van negenhonderd wijken is bekend dat niet alle risico’s overal spelen en nergens spelen alle risico’s tegelijk. In financieel kwetsbare wijken kan echter één van de klimaatrisico’s al te veel zijn gevraagd. In negentig van die wijken maakt een combinatie van twee risico’s huishoudens momenteel heel kwetsbaar.

Om de lokale klimaatrisico’s te ontdekken, zijn er speciale kaarten online beschikbaar. Deze zijn echter niet eenvoudig genoeg te vinden en nog moeilijker te interpreteren. En dan nog denkt de bank, evenals de Autoriteit Financiële Markten, dat deze risicokaarten nauwelijks tot lagere woningprijzen leiden. Woningbezitters en -kopers weten niet alleen welke informatie beschikbaar is, maar zijn ook niet in staat deze goed te interpreteren.

Laat jij voortaan een onderzoek uitvoeren naar de fundering van je volgende woning? Jouw risico’s ontdek je op www.klimaatschadeschatter.nl.

Flinke boom: hogere waarde

Uit een nieuwe studie van het Planbureau voor de Leefomgeving, lezen we in een bericht op Biind, blijkt dat een flinke boom in de buurt kan zorgen voor vijf- tot tienduizend euro extra verkoopwaarde. Er is al veel bekend over de voordelen van groen in de stad en in de gebouwde omgeving in het algemeen. Niet alleen beleidsmakers nemen dit gegeven mee in de beslissingen die ze nemen. Ook burgers zullen groen in de stad waarderen, zo wordt aangenomen.

De economische theorie voorspelt dan ook dat dit zichtbaar zou moeten zijn in huizenprijzen. De nabijheid van groen zou juist moeten leiden tot een hogere woningprijs. In de studie van het PBL blijkt dit inderdaad zo te zijn. Er is bewijs dat mensen het gemiddeld genomen prettig vinden als er bomen in de nabije omgeving van hun woning staan.

Opmerkelijke verschillen

De vijf- tot tienduizend euro extra verkoopwaarde is een gemiddeld resultaat dat niet het hele verhaal vertelt. De onderzoekers vonden opmerkelijke verschillen in de resultaten. In sommige groene gemeenten wordt ondanks de forse hoeveelheid groene ruimte een extra boom heel erg gewaardeerd, terwijl dat in andere groene gemeenten juist niet het geval is. Voor versteende gemeenten geldt iets vergelijkbaars: soms leidt meer groen daar tot een hogere huizenprijs, maar soms ook niet. Ook binnen een gemeente kunnen in verschillende buurten verschillen in waardering van groen worden gevonden.

Wat waardeert men precies?

De onderzoekers kunnen door deze verschillen niet de vinger leggen op wát er nu precies wordt gewaardeerd aan de nabijheid van groen. Zijn dat de ecosysteemdiensten, zoals verkoeling? Is dat de mogelijkheid om lekker te ontspannen in de nabijheid van groen? Of maakt het vooral uit of een boom in een fraai en goed onderhouden plantsoen staat of onderdeel uitmaakt van een verwilderde berm? Of is de omvang van het groen ten opzichte van de gebouwde omgeving waarbinnen het staat van belang?

Het onderzoeksteam wacht daarom nog met het doen van concrete aanbevelingen. Wel concludeert het PBL dat groen in de stad ertoe doet, ook wanneer alleen naar de huizenprijzen wordt gekeken.

Lees hier het onderzoeksrapport Bomen en woningprijzen.

 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.