Webinar - Groen Blauwe netwerken in bebouwd gebied: van beleid naar praktijk

mrt23

Als we tegenwoordig door onze wijken fietsen, zien we overwegend strak gemaaide grasvelden met her en der bomen van dezelfde soort. Soms zien we een bankje waar mensen elkaar ontmoeten of kinderen spelen pal in de zon in een speeltuintje. Fietsen we door de straten dan zien we veel grijs en bomen die niet tot volle volwassenheid komen omdat ze geen ruimte krijgen om te groeien. En die vruchtjes en bloesem aan de bomen, is ook maar lastig. De kwaliteit van ons groen neemt de laatste decennia door bezuinigingen steeds meer af. Ook zijn we als bewoners en politiek niet meer bewust van de waarde die groen heeft. Terwijl mensen die in een groene wijk wonen gelukkiger en gezonder zijn en de huizen meer waard zijn. Groen heeft duidelijk waarde.

Daarnaast hebben we ook nog een opgave ten aanzien van het veranderende klimaat. We willen meer water vasthouden voor droge perioden, maar geen wateroverlast krijgen tijdens hoosbuien. Ook de kwaliteit van ons oppervlaktewater willen we verbeteren. Dit is waar groen en blauw elkaar in de openbare ruimte ontmoeten. Willen we dat, ook in de toekomst, onze kernen fijn zijn om in te wonen dan moeten we anders met de functies in onze leefomgeving omgaan. Iets wat we nog niet gewend zijn.

In dit webinar wordt u door Nicole Rijkens (eigenaresse van Pantopicon, toekomstverkenner van grote maatschappelijke opgaven,postdoctoraal onderzoeker en docent aan de Universiteit van Maastricht), meegenomen in de waarden die groen en blauw opleveren op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Zo hoeft u geen discussie te voeren over kosten, maar kan de focus liggen op wat groen en blauw oplevert. In het tweede gedeelte van het webinar gaat Petra Thijs (senior adviseur Water en Klimaat bij Kragten) aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden verder in op hoe we ervoor gaan zorgen dat de juiste keuzes gemaakt gaan worden. Wat voor beleid hebben we hiervoor nodig en hoe doen we dat.  We kunnen wel mooie dingen achter ons bureau verzinnen, maar ze moeten ook in de praktijk op een juiste wijze worden uitgevoerd. Twan van Hagen is een expert wat betreft groen/blauwe innovaties in de praktijk en zal u meenemen in de nieuwste praktische innovaties op gebied van groen/water. Hierbij komen onder andere het multilayer- en plantconcept en de voedselplantsoenen aan de orde. De webinar vindt plaats van 12:00 tot 13:00 uur. 

Logo Kragten

Datum / tijd

23 maart 2023
Aanvang: 12.00 uur

Locatie

near_meOnline