Masterclass ‘Energieneutraal ontwerpen èn een gezond binnenklimaat?!’

nov16
Hoe krijg je een mooie, gezonde en duurzame school met een beperkt budget? Dat was de uitdaging voor het ontwerpteam van de IKC Zeven Zeeën in Amsterdam-Noord. In het ontwerpteam, bestaande uit o.a. Moke architecten en Merosch, is intensief onderzoek gedaan naar het realiseren van ruimten met veel daglicht en tevens een goed binnenklimaat, ook in de zomer.

Deze masterclass zet het ontwerp en de bouw van IKC Zeven zeeën, naar ontwerp van Moke Architecten, centraal als goed voorbeeld van een energieneutrale school met een gezond binnenklimaat. Energiegebruik en een gezond binnenklimaat kunnen soms tegenstrijdig zijn. Voldoende ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat, maar ventileren kan ook veel energie kosten.

 

Daarom deze masterclass: alle lessen die bij IKC Zeven Zeeën geleerd zijn, als ook alle nieuwe energiezuinige technieken en andere interessante ervaringen binnen dit project, keren terug in de masterclass. Deze masterclass is een pleidooi voor betekenisvolle gebouwen, onderwijsvisie en duurzaamheid. Omdat het een van de belangrijkste ontwerpopgaven is.
 

Sprekers:

-       Marco van Zandwijk: Ruimte OK: Ontwerpen met het kwaliteitskader huisvesting

-       Gianni Cito: Moke Architecten: Duurzame architectuur, architect als adviseur

-       Ronald Schilt: Merosch: Integraal en duurzaam ontwerpproces

-       Olivier Lauteslager: Platform 31/ Scholen vol Energie: Renoveren met Nul op de Meter

-       Greta Taams: Ervaringen vanuit het gebruik

 

Thema’s die in het programma aan de orde komen:

  • De Energieneutrale PO school: technieken, proces, definities, nieuwbouw, verlichting, toekomstperspectieven 
  • Een gezond binnenmilieu: parameters, ruimtelijke consequenties, daglicht, glas, zomercomfort
  • Samenwerking: het nut van goede communicatie tussen installatieadviseur en architect 
  • ‘Frisse scholen’ en energieneutraal ontwerpen: waar zit de spanning, wat heeft onderzoek van het ontwerpteam opgeleverd en wat zijn de ruimtelijke consequenties? 
  • Hoe benader je energieneutrale doelstellingen vanuit de architectuur: wat zou een school eigenlijk moeten zijn? 
  • Energieneutraal: geen doel op zich
  • Vanuit de regels: wat is zinvol om wel te doen en wat niet? Het adviseren van opdrachtgevers binnen alle regelgeving. 
  • Aanbestedingen & budgetten
  • Gebruiker: hoe en waar komen visie op onderwijs & het ontwerp samen?

 

Locatie en datum

Woensdag 16 november

14.00-18.00 uur

Locatie: IKC de zeven zeeën, Banneplein 111, Amsterdam

Wat heb je geleerd na afloop van deze masterclass? 

Na afloop van deze masterclass heeft u nieuwe kennis, inspiratie en inzichten opgedaan waarmee u aan de voorkant van het ontwerpproces beter weet waar u op moet letten als het gaat om het ontwerpen van een (bijna) energieneutraal gebouw mét een duurzaam binnenklimaat, en specifiek met betrekking tot het ontwerpen van PO-scholen. Constatering is namelijk dat eisen die zijn gesteld vanuit het PvE Frisse Scholen ten aanzien van comfort elkaar wel eens tegenwerken en er op bepaalde aspecten van het comfort concessies gedaan moeten worden. Met meer inzicht in deze eisen kunt u vooraf ook een betere inschatting maken van ruimtelijke consequenties en ben je in staat de opdrachtgever op een beter wijze te adviseren.

Voor wie?

Deze masterclass is interessant voor iedereen die meer wil weten over de ervaringen van het ontwerpteam van de IKC Zeven Zeeën over het ontwerpen en bouwen van een energieneutrale en Frisse school, om deze kennis en ervaringen in eigen praktijk toe te kunnen passen. Te denken valt aan: architecten, ontwerpers, stedebouwkundigen, projectleiders bij gemeenten, maar ook onderwijsdirecties uit PO. Kortom, iedereen die nu of in de toekomst onderdeel is van een projectteam waarbij energieneutraal bouwen gecombineerd moet worden met een gezond binnenklimaat.


Meer over IKC Zeven Zeeën, het ontwerp en de keuzes die hierin zijn gemaakt leest u in de komende editie van Stedebouw & Architectuur, thema Scholenbouw. Deze editie verschijnt op 11 november 2016. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Masterclass ‘Energieneutraal ontwerpen èn een gezond binnenklimaat?!’

IKC De Zeven Zeeen in Amsterdam Noord. Ontwerp: Moke Architecten

Datum / tijd

16 november 2016
Aanvang: 09.00 uur

Locatie

near_meAmsterdam Noord