Nieuws

Definitief verbod asbestdaken in 2024

Het verbod op asbestdaken gaat er definitief komen vanaf 2024. Hierover heeft de Tweede Kamer afgelopen dinsdag 16 oktober beslist. De VNG is positief gestemd over het feit dat er nu duidelijkheid is. Zo kunnen gemeenten en eigenaren van asbestdaken zich tijdig voorbereiden op de uitvoering.

Financieel gezien is het verbod op asbestdaken nog wel een karwei. Het geld uit de landelijke subsidieregeling is bijna op en niet elke eigenaar is in staat de asbestsanering zelf te financieren, schrijft VNG. Er moet een fonds komen die eigenaren van een lening kan voorzien.


De Tweede Kamer heeft bij de regering verzoek ingediend extra inspanning te leveren om samen met decentrale overheden en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) tot een landelijk asbestfonds te komen voor eigenaren van asbestdaken die de sanering zelf niet kunnen betalen. 

De Kamer heeft staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) in een aangenomen motie gevraagd om samen met de VNG tot een uitvoerbaar plan te komen voor de handhaving van het verbod. De VNG heeft hierop onder haar achterban een enquête uitgezet over dit onderwerp en neemt de uitkomsten mee in de gesprekken met het ministerie om zo tot een uitvoerbaar plan te komen. 

Deel dit artikel