Nieuws

Vernieuwd rijkskantoor voor ministeries BuZa en IenW

Het vernieuwde rijkskantoor in Den Haag is op 1 november officieel geopend. Het gebouw is getransformeerd door het publiek-private partnerschap PoortCentraal, een samenwerking tussen BAM, ISS en OMA, waardoor het gebouw een tweede leven heeft gekregen als modern en transparant kantoor. Het vernieuwde gebouw maakt deel uit van het nieuwe masterplan kantoorhuisvesting.

In het pand zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat gevestigd, naast het hoofdkantoor van de Immigratie- en Neutralisatiedienst en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Zij gebruiken dezelfde entree, basisfaciliteiten, vergaderruimtes en ICT. 

Verbinding met de stad

Bij de transformatie is een balans bereikt tussen het behoud van de sterke architectonische- en duurzaamheidsconcepten uit het oorspronkelijke ontwerp van Jan Hoogstad uit 1993. Door het vervangen van de oorspronkelijk dichte gevel door een glazen gevel is de verbinding met de stad sterk verbeterd. de passage is verbreed, waardoor deze fungeert als openbaar plein


Duurzaam

Diverse duurzaamheidsmaatregelen, zoals de toepassing van drievoudig glas in de atria, het gebruik van zonnepanelen, ledverlichting en warmte- en koudeopslag, hebben geleid tot een zeer lage energieprestatiecoëfficiënt van 0,44. Bij de verbouwing is het gebruik van nieuwe materialen geminimaliseerd en van het sloopmateriala is 99,7 procent hergebruikt. 

Deel dit artikel