Vacature

IPO-medewerker B Mobiliteit, ruimte en milieu

Het Interprovinciaal Overleg is op zoek naar een IPO-medewerker B Mobiliteit, ruimte en milieu. Het gaat om een functie van 36 uur per week.

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende natuur en landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van ruimtelijk-economische vraagstukken op regionaal niveau. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.

Jouw opdracht

Je bent in staat om onder verantwoordelijkheid van een programmamanager zelfstandig te opereren in beleidsopgaves binnen brede provinciale kerntaken. Je begint met opdrachten op het snijvlak van Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling. Vanuit jouw affiniteit met deze beleidsvelden excelleer je in organiserend vermogen om te komen tot bestuurlijk relevante agenda’s zonder jezelf in de inhoud te verliezen. Een agenda waarin je stuurt op belangenbehartiging, kennisdeling en beleidsadvisering en je zorgt voor een projectmatige aanpak om dit te realiseren. Jij bent de schakel tussen de provinciale (ambtelijke en bestuurlijke) achterban én ‘Den Haag’. Je weet daarnaast bestuurders goed te adviseren zodat zij optimaal in de rol van IPO-vertegenwoordiger kunnen acteren.


Binnen het IPO werken we met persoonlijke resultaatopdrachten. Dat betekent dat jij met je leidinggevende regelmatig afspraken maakt over jouw (duurzame) inzetbaarheid binnen de breedte van de verschillende provinciale kerntaken.


Vanuit de huidige prioriteitstelling bestaat jouw startopdracht uit een aantal opgaven die op elkaar aansluiten en versterken. Deze opgaven zijn Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (0,4 fte), binnen het programma RO, Water en Wonen en Toekomst Openbaar Vervoer, Smart Mobility en Fiets (0,6 fte), binnen het programma Mobiliteit. De werkzaamheden omvatten:

 • Beleidsopgave Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen)  0,4 fte

Op 1 januari 2021 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. De nieuwe Omgevingswet verplicht het rijk tot het opstellen van een zelfbindende Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De gezamenlijke provincies hebben met het document “Twaalf provincies, één leefomgeving” de uitgangspunten van de provincies ten aanzien van de NOVI bijeengebracht. Deze zijn ingebracht bij de reactie op de ontwerp Novi. Het Rijk heeft aangegeven samen met de regio’s de opgaven in de fysieke leefomgeving en de nationale belangen te willen borgen. En fikse opgave, waarin jij de rol vervult van belangenbehartiger, verbinder en kennisdeler. Voor de inhoudelijke aanpak werk je nauw samen met de interprovinciale ambtelijke adviescommissie en de op deze opgave georganiseerde gremia.

 • Beleidsopgave Toekomst Openbaar Vervoer (OV) (programma Mobiliteit) 0,2 fte

Het openbaar vervoer neemt een belangrijke plek in in de openbare ruimte. De Contourennota Toekomstbeeld OV 2040, die begin 2019 bestuurlijk is bekrachtigd, schetst het toekomstige beeld van OV en moet uitgevoerd worden. Jij zorgt dat de nota wordt uitgevoerd volgens provinciaal perspectief. Voor deze opgave richten jouw activiteiten zich op het proactief agenderen van knelpunten van provincies richting IenW, ProRail en vervoerders. Je behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies bij onderzoeken die vanuit IenW worden geïnitieerd en verder organiseer je een relevant netwerk en vorm je een gezamenlijke standpunt van de provincies.

 • Beleidsopgave Fiets (programma Mobiliteit) 0,2 fte

Naast het OV is er steeds meer aandacht voor de fiets. Met de Agenda Fiets 2017-2020 van de Tour de Force garanderen provincies hun bijdrage aan de realisatie van een van de doelen van deze agenda. De provincies zijn verantwoordelijk voor en leiden Regionale Routes. In deze opgave is jouw inzet vooral gericht op de belangenbehartiging en het organiseren van kennisdeling.

 • Beleidsopgave Smart Mobility (programma Mobiliteit) 0,2 fte

Om ons multimodaal te kunnen verplaatsen van fiets tot en met OV worden slimme oplossingen steeds belangrijker. Met de Krachtenbundeling is de beleidsopgave van de samenwerkende provincies in IPO verband afgerond, en zie je toe op de uitvoering van de gemaakte afspraken. Je legt verbindingen en houdt actuele ontwikkelingen bij.


Aan de vier opgaven werk je samen met collega’s, die beschikken over inhoudelijke kennis op de opgaven en zorgen coördinatie tussen de provincies. Jouw inzet wisselt per opgave van belangenbehartiger, organiseren van kennisdeling, zorgen voor een relevant netwerk en deze inzetten, signaleren van en zonodig escaleren en het nakomen van gemaakt afspraken. Voor alle opgaven werk je ook nauw samen met de ambtelijke adviescommissies van het IPO.  

Wat breng jij mee?  

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een bestuurlijk en ambtelijk complexe omgeving;
 • Je hebt basiskennis van de beleidsvelden Water, Ruimte, Landbouw, Natuur en Milieu;
 • Je hebt daarnaast een brede interesse in de fysieke leefomgeving waarbij je (duurzaam) inzetbaar bent binnen meerdere IPO beleidsopgaven;
 • Je kan complexe dossiers snel eigen maken;
 • Je beschikt over uitstekende en aantoonbare redactionele en communicatieve vaardigheden specifiek op het gebied van bestuursadvisering;
 • Je bent bekend met besluitvormingsprocessen en weet deze, waar nodig, efficiënt te benutten;
 • Je hebt bewezen in staat te zijn om vlot een netwerk op te bouwen;
 • Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit;
 • Je herkent je in de IPO kenbegrippen; opgave gestuurd, resultaatgericht en open netwerkorganisatie.

 Wat bieden wij?

 • het gaat om een opdracht in de zogeheten vaste kern van het IPO; we bieden een contract voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
 • functie IPO Medewerker B: het verdienniveau van de opdracht is schaal 12 maximaal
  € 5.541,52 bruto bij een fulltime dienstverband; Een ABP-pensioen; goed voor later dus;
 • Een studiebudget van €5000 per vijf jaar;
 • Een keuzebudget van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • Een groot en interessant netwerk;
 • Een aantrekkelijke reiskostenregeling;
 • Alle ruimte voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken
 • Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het centrum

Context

Het IPO kent een sterk naar buiten gerichte cultuur en verricht haar taak door verschillende vormen van samenwerking met de 12 provincies en de bestuurlijke en maatschappelijke partners. Voor deze samenwerking benut het IPO haar netwerk optimaal, ontsluit de beschikbaarheid aan kennis en kunde, is spraakmakend en innovatief en brengt provincies maximaal in positie in diens rol binnen maatschappelijke vraagstukken. De kernbegrippen zijn: opgave gestuurd, resultaatgericht, open netwerkorganisatie en van-voor-door provincies. Het zijn van een opgave gestuurde netwerk-organisatie laat zich vertalen in een vaste kern van medewerkers die breed inzetbaar zijn binnen de actuele beleidsopgaven van het IPO. Deze vaste kern wordt afhankelijk van de opgave, programma’s, projecten en doelstellingen aangevuld met een flexibele formatie van provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke kennis, kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet. De medewerkers in de vaste formatie vormen de ruggengraat van het IPO en beschikken over het organiserend vermogen om de opgaven van de gezamenlijke provincies adequaat voor te bereiden en te realiseren.

Werken aan opgaven

Vertrekpunt van de opgaven van de gezamenlijke provincies in IPO verband zijn de zogeheten Kerntaken Kompas 2020 (https://ipo.nl/beleidsvelden/bestuur/de-provincie-van-de-toekomst) en kerntaak overstijgende programma’s zoals het Programma Energietransitie. Binnen elke kerntaak zijn beleidsopgaves geformuleerd, die bijdragen aan de doelrealisatie van de in IPO verband afgesproken resultaten. Het IPO bestuur is, namens de provincies, de opdrachtgever van de doelen en de bijbehorende beleidsopgaves.

Reageren?

Is dit voor jou een uitdagende functie? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Nodig jezelf hiertoe uit en geef ons aan wat je voor bagage hebt om in deze functie te excelleren. We lezen graag terug waar voor jou de uitdaging in zit. Wij zien je reactie graag uiterlijk 13 december 2019 tegemoet via de sollicitatiebutton.

Informatie

Over de inhoud van de opdracht kun je bellen met de teammanager Ad Nederlof (0653587686).

Deel dit artikel