Vacature

Leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Gemeente Urk is op zoek naar 4 leden en 1 burgerlid voor haar Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Interesse? Lees dan snel verder!

Gemeente Urk met ruim 21.000 inwoners groeit hard, heeft veel ambities en is volop in

ontwikkeling. Met ongeveer 200 collega’s werken we samen in een prettige werkomgeving, waar waarden als verbinden, verantwoording en vertrouwen belangrijk zijn. De invoering van de Omgevingswet heeft tot gevolg dat de Welstands- en Erfgoedcommissie worden samengevoegd tot een nieuw in te stellen Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Urk. Van beide commissies blijven 1 lid en 1 burgerlid aan. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe


Leden Adviescommissie Ruimtelijke 
Kwaliteit Urk


We zoeken hiervoor 4 leden en 1 burgerlid.

Wat ga je doen in deze functie?

Deze adviescommissie heeft als taak de raad en het college van burgemeester en wethouders te adviseren bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden op grond van de wet. Het doel daarvan is het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit en alles wat daarmee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Daaronder wordt in elk geval begrepen het geven van voorlichting over de doelstelling van een goede omgevingskwaliteit en over de werkzaamheden van de commissie. De adviescommissie wordt ondersteund door een werknemer van de gemeente Urk in de functie van ambtelijk secretaris. In de bijgesloten Verordening is deze taak verder uitgewerkt.

Wat wij van jou verwachten

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die over kennis beschikken van één of meerdere van deze disciplines: monumentenzorg, cultuurhistorie, bouw- en architectuur(historie), restauratiearchitectuur, stedenbouw, architectuur en archeologische monumentenzorg, duurzaamheid, maatschappelijke zorg of landschap.


Je bent in staat om in korte tijd een goed onderbouwde mening te geven. Verder ben je niet persoonlijk of professioneel betrokken bij de te beoordelen plannen en ben je gericht op samenwerken, verbinden en het met de aanvrager zoeken naar passende oplossingen. Door je uitstekende communicatieve vaardigheden kun je, waar nodig, partijen overtuigen. Je bent bekend met de lokale context of hebt de bereidheid om deze bekendheid zo snel mogelijk te verwerven.


De te benoemen leden kiezen uit hun midden een voorzitter.

Wat jij van ons kunt verwachten

De vergaderingen vinden plaats op maandagmiddag om de twee weken. Voor de vergaderingen wordt een vergaderschema vastgesteld waarin de aanwezigheid bij toerbeurt is geregeld. De vergoeding per vergadering van maximaal 2 uur bedraagt € 200,00 bruto voor een lid en € 125,00 bruto voor een burgerlid. De vergoeding van de reiskosten voor het bijwonen van een vergadering bedraagt € 0,19 per km.

Wil jij hier op solliciteren?

Stuur dan je cv en motivatiebrief via de sollicitatiebutton. Reageren kan tot 20 februari 2021. Graag in je cv vermelden met welke disciplines je ervaring hebt.

Meer informatie nodig!

Paulus van Slooten, beleidsmedewerker monumenten, wil je graag informeren over de inhoud van deze functie. Je kunt hem bereiken per telefoon 0527-689868 en per e-mail pj.vanslooten@urk.nl.


Een VOG maakt onderdeel uit van de procedure. Bij de benoeming vindt de beëdiging plaats.

Deel dit artikel