Vacature

Senior Beleidsmedewerker Wonen

Provincie Zuid-Holland is op zoek naar een senior beleidsmedewerker wonen. Het gaat om een functie van 36 uur per week.

Als provincie staan we voor grote uitdagingen omtrent de vraag naar woningen in Zuid-Holland. Hoe zorgen we ervoor dat de afspraken die we met de woonregio’s in Zuid-Holland in regionale woningbouwprogramma’s en in regionale woonvisies hebben gemaakt, ook tot uitvoering komen? En hoe verbinden we deze opgave met andere opgaven, zoals de verduurzaming van de woningvoorraad? Als senior beleidsmedewerker Wonen ga jij met deze vragen inhoudelijk aan de slag.

Wat ga je doen?

Als senior beleidsmedewerker Wonen heb je een veelzijdig werkpakket. Je werkt aan verschillende opgaven en projecten op het beleidsveld Wonen. Dit doe je individueel en ook in teamverband. Samen met collega’s ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en sturingsinstrumenten voor dit beleidsveld. Jullie gezamenlijke doel is: er komen meer betaalbare woningen, de woningbouw gaat sneller en er wordt toekomstbestendiger gebouwd.


Daarbij is een accentverschuiving ingezet van vooral sturen en toetsen op aantallen woningen naar beïnvloeding op kwalitatieve thema's (woonmilieus, locaties, doelgroepen). Hierbij is het belangrijk om relaties te leggen naar andere beleidsterreinen binnen de provincie, zoals ruimte, economie, mobiliteit, bodem en groen. Zodat we elkaar kunnen aanvullen en versterken op dit terrein.


Een belangrijk onderdeel van je werk is dat je zorgt dat de afspraken die met woonregio’s gemaakt zijn ook uitgevoerd worden. Denk daarbij aan afspraken over voldoende (betaalbare en sociale) woningen en een evenwichtige spreiding van deze woningen over en binnen gemeenten. Maar het gaat ook om de provinciale ambitie om te komen tot planoptimalisatie. Daarbij gaat het onder andere om het bouwen in hogere dichtheden waardoor zuiniger met de ruimte wordt omgegaan en het mengen van wonen en werken (functiemenging). Samen met je collega’s adviseer je het managementteam de bestuurders over verschillende opgaven op het gebied van wonen en verstedelijking.

Wat neem je mee?

Je bent in staat om goed tot de kern van de zaak door te dringen, kunt snel schakelen en bent een doorpakker, die opbloeit van ingewikkelde klussen met strakke deadlines. Zowel je mondelinge als schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is duidelijk, helder en daadkrachtig. Je beschikt over overtuigingskracht, bent vasthoudend en flexibel waar nodig. Je hanteert een integrale aanpak en bent een prettige collega die graag de verbinding zoekt.

Daarnaast vragen wij:

 • een afgeronde universitaire studie op het gebied van stedenbouw, planologie, sociale geografie of vergelijkbaar;
 • ervaring met het beleidsveld ruimte en kennis van het beleidsveld wonen en verstedelijking;
 • minimaal drie jaar ervaring met het adviseren aan bestuurders;
 • gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • een relevant netwerk op het gebied van wonen en verstedelijking (onder andere gemeenten en marktpartijen).

Heb je daarnaast ook ervaring met de Omgevingswet/het omgevingsbeleid en de kwalitatieve woningmarkt reageer dan zeker!

Waar ga je werken?

De afdeling Ruimte, Wonen en Bodem ontwikkelt en realiseert beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bodem. De afdeling is ingericht volgens de beleidscyclus en bestaat uit vier bureaus: bureau Verkenning en Monitoring; bureau Beleid; bureau Ontwikkeling en bureau Beoordeling. Je komt te werken bij bureau Beleid wat bestaat uit ongeveer 25 fte.

Dit zijn de kernactiviteiten van het bureau Beleid:

 • beleidsontwikkeling en opstellen van herzieningen van het Omgevingsbeleid;
 • beleidsontwikkeling en beïnvloeding op het gebied van wonen, waaronder begeleiding van de regionale woningbouwprogramma’s en woonvisies;
 • beleidsontwikkeling en beïnvloeding op het gebied van bodem en ondergrond.
 • bestuurlijke advisering over ruimtelijk-strategische opgaven en bovenregionaal verband (Zuidelijke Randstad, BO-MIRT, Delta, IPO, Groene Hart en het Rijk);
 • regionaal ontwerp en implementatie van ruimtelijke kwaliteit, waaronder planadvisering.

Wat bieden wij?

Niet alleen de functie is interessant, onze arbeidsvoorwaarden ook. We bieden een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een fulltime werkweek van 36 uur met flexibele werktijden en faciliteiten voor thuiswerken. Verder krijgt je bij ons een uitstekend salaris en hebben we een prima pensioenregeling. Je kunt rekenen op:

 • een tijdelijk dienstverband van maximaal drie jaar;
 • een salaris van minimaal € 3.996,22 en maximaal € 5.708,87 per maand (schaal 12)*;
 • beschikking over een Individueel Keuzebudget (IKB) van 22,37% bovenop het salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Zo kun je trainingen en workshops volgen bij de PZH Academie, je laten inspireren door diverse gastsprekers of gebruik maken van je persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar;
 • een laptop en telefoon;
 • ABP pensioen, goed voor later dus!

* Het salaris zoals aangegeven, is gebaseerd op fulltime dienstverband van 36 uur per werkweek en in overeenstemming met opleiding en ervaring wordt dit naar rato berekend.

Over de provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. De unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta maakt dat de provincie van oudsher een belangrijke rol speelt in Nederland. Zij levert een forse bijdrage aan de economie met de haven van Rotterdam, de glastuinbouw in het Westland en de teelt van bollen in de Bollenstreek. Er studeren 74.000 studenten aan drie topuniversiteiten en elk jaar worden 2,4 miljoen toeristen verwelkomd die hier genieten van de zee en de duinen, gevarieerde polderlandschappen met historische kernen en van moderne architectuur en toonaangevende musea. Al die bedrijvigheid en al die mensen maken ook dat de provincie voor een aantal uitdagingen staat. Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je innoveren en op kop lopen? De provincie Zuid-Holland werkt samen met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de beantwoording van dit soort vragen.


Wil je zien wat de provincie Zuid-Holland allemaal doet? Bekijk dan deze
video.

Contact en solliciteren

Meer inhoudelijke informatie over de functie kun je opvragen bij Tanja Verbeeten, Bureauhoofd Beleid, via 06-29417673. Voor eventuele vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Martine Timmers, recruiter, via e-mailadres md.timmers@pzh.nl of via 06-50064196.


Je kunt reageren tot en met 4 januari 2021 via de sollicitatiebutton. Deze vacature is zowel intern als extern tegelijkertijd opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


Als we voldoende reacties hebben ontvangen dan kan het zijn dat geschikte kandidaten alvast worden uitgenodigd voor een gesprek. Bij definitieve invulling van de vacature wordt deze vacature voortijdig gesloten.


Spreekt het vakgebied je aan, maar is deze functie niet helemaal passend of wil je liever parttime werken? Bekijk dan de andere 2 vacatures bij de afdeling Ruimte Wonen en Bodem
hier.


Sollicitaties of cv’s die door (tussenkomst van) werving- en selectiebureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel dit artikel