Vacature

Versterk Amsterdam als adviseur verkeer en openbare ruimte

Gemeente Amsterdam is op zoek naar een Strategisch Adviseur Verkeer en Openbare Ruimte. Het gaat om een functie van 32 tot 36 uur per week.

De functie Strategisch Adviseur Verkeer en Openbare Ruimte

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de strategische (bestuurlijke) advisering vanuit de vakdiscipline stedenbouwkunde / landschapsontwerp en of planologie met een ruimtelijke oriëntatie. Gemeentelijke en door de gemeente onderschreven regionale belangen vormen een basis van handelen. Dat betekent:


Inhoudelijk:

Op de hoogte zijn van trends en ontwikkelingen in stedenbouw en rond inrichtingsvraagstukken en de dilemma’s daarin. Daar heb jij een eigen visie op;

 • Op basis van je visie heb je een beeld bij de ontwikkelrichting van het thema openbare ruimte en stappen die nodig zijn om hier te komen. Je weet dit uit te dragen en draagvlak voor te bouwen.
 • Je bent in staat om jouw kennis van en zicht op de ontwikkelingen en trends op inspirerende wijze over te brengen op anderen. Om zo jouw brede blik ook mee te geven aan collega’s. Binnen en buiten de organisatie.
 • Integrale ruimtelijke beoordeling en strategische advisering ten aanzien van ruimtelijke plannen.
Proces rollen en taken:
 • Het functioneel aansturen van multidisciplinaire projectgroepen;
 • Belangen van de gemeente Amsterdam en specifiek van de dienst Verkeer en Openbare Ruimte zekerstellen in complexe overleggen en onderhandelingen op regionaal niveau;
 • Strategische adviseren over beleidsinitiatieven en –producten;
 • Het ontwikkelen van, en initiatief nemen voor, breed gedragen oplossingen in een vaak complexe context;
 • Netwerker en aanspreekpunt zijn voor thema’s, projecten, situaties, tussen extern regionaal-, en intern gemeentelijk netwerk voor bereikbaarheid, mobiliteit en openbare ruimte;
 • Gevraagd en ongevraagd management en bestuur adviseren op de strategie over de leef kwaliteit van de stad.

Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding op Wo niveau en achtergrond in stedenbouw / landschapsinrichting / planologie met een ruimtelijke (geen uitsluitend juridische) oriëntatie.
 • Ruime aantoonbare ervaring op gebied van complexe ruimtelijke en inrichtingsvraagstukken.
 • Ervaren belangenbehartiger op verschillende niveaus, je kan goed een informeel netwerk opbouwen, medewerkers coachen en je hebt invloed vanuit je overtuigingskracht, niet vanuit je positie.
 • Ervaring met projectleiding en procesmanagement.
 • Ervaring met onderhandelingstrajecten.
 • Een hele goede antenne voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Gemeente Amsterdam biedt

Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.490,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week.


De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

Organisatieonderdeel Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR), onderdeel van het cluster Ruimte en Economie, draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Vanuit de rol van eigenaar van de gehele openbare ruimte en infrastructuur, is V&OR verantwoordelijk voor de visievorming, besturing, kaderstelling, beleidsontwikkeling, stedelijke programmering en verantwoording met betrekking tot die openbare ruimte en infrastructuur.


Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten.


Binnen de Dienst V&OR zorgt de afdeling Kennis en kaders voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en legt deze voor aan het bestuur. Kennis en kaders weet hoe de stad beweegt, signaleert veranderende trends en agendeert deze. Op basis van deze kennis stelt de afdeling richtinggevende stedelijke (beleids)kaders en plannen op en levert bijdragen binnen grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden om Amsterdam in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Kennis en kaders werkt evidence based, integraal, schakelt strategisch tussen stad en regio en zorgt ervoor dat het beleid echt werkt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op Meredith Ho, bereikbaar per mail: m.ho@amsterdam.nl.


De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Solliciteren op de functie van Strategisch Adviseur Verkeer en Openbare Ruimte

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 24 februari 2019 via de sollicitatiebutton onder vermelding van Strategisch Adviseur Verkeer en Openbare Ruimte - 18100350.

 

Deel dit artikel