Project

Voormalig bedrijventerrein Houthavenkade wordt duurzame woonwijk

Het bedrijventerrein aan de Houthavenkade in Zaandam wordt getransformeerd in een woonwijk met 710 diverse woningen en een insteekhaven met horeca. Architectenbureau Van Aken CAE tekende voor het ontwerp, dat geïnspireerd is op de havenhistorie.

Ruimte voor ontmoeting

De woningen van de nieuwe buurt zijn vooral gericht op jongeren en starters, alsook Zaanse inwoners. Voor passanten wordt een insteekhaven gerealiseerd, grenzend aan horeca en ingericht met trappen, zodat een rustplek wordt gecreëerd. Ook komt er in de wijk een waterplein dat als ontmoetingesplek moet dienen en een extra brug vormt naar de Russische Buurt.


Zowel voor de woningen als voor de openbare ruimte is er veel rekening gehouden met verduurzaming. 
De woningen krijgen gemeenschappelijke groene daktuinen en worden met een gemiddelde EPC-waarde van 0,16 opgeleverd. Ook wordt op een deel van de gevels klimop toegepast en komt er beplanting voor vlinders en insecten, zowel als nestkasten voor vogels en vleermuizen. De wijk ligt op loopafstand van het station en wordt grotendeels autoluw. Bewoners kunnen parkeren onder de gebouwen of gebruik maken van een van de circa 23 deelauto’s. Een impressie van de insteekhaven. Beeld: Van Aken CAE 

Overeenkomst

Op 26 februari werd de anterieure overeenkomst voor Houthavenkade gesloten door Zaanstad met Porten Development B.V., Porten Houthavenkade B.V. en Bot Bouw B.V. Ook woningcorporatie Rochdale en investeerder Bouwinvest waren aanwezig. In de wijk komen 40 koop- en 670 huurwoningen. Van alle woningen is 30% bestemd voor sociale huur en 20% voor middeldure huur. Een flink deel van de sociale huurwoningen is specifiek voor jongeren en starters en voor de middeldure en vrije sectorhuurwoningen komt een voorrangsregeling voor Zaanse inwoners.


Naar verwachting ligt het ontwerpbestemmingplan voor de nieuwe Houthavenkade in maart 2020 ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw in de loop van 2021.

Deel dit artikel