Project

Integraal opknappen Rokin Amsterdam

Voor de herinrichting van het Rokin was een integraal plan voor het delen van voorzieningen nodig.

PUTkast BV heeft al ruim 20 jaar een warme band met Amsterdam als het gaat over de inrichting van de openbare ruimte, vertelt Marco Ekelmans. Het bedrijf is ook vanaf het begin betrokken bij het project de Rode Loper, de herinrichting van drie kilometer openbare ruimte boven de Noord/Zuidlijn in Stadsdeel Centrum en Stadsdeel Zuid. Eerst aan Damrak en Dam,  later aan Rokin, Muntplein en Ferdinand Bol en momenteel aan de Vijzelgracht.

Rokin

Ekelmans herinnert zich het Rokin vooral als parkeerplaats en later als bouwput. Het projectbureau de Rode Loper had echter ambitieuze plannen om via een herinrichting een mooi stukje openbare verblijfsruimte te creëren: “Ze wilden een plein met een aantal functionaliteiten zoals horecaterrassen, bomen, verlichting, een kerstboom en een fontein. Bovendien moest het Rokin kunnen worden gebruikt voor festiviteiten.” Het resultaat is een technische installatie waarop de horeca op verschillende punten kan inpluggen om elektronica aan te sluiten en de verwarming van de parasols bij de buitenterrassen. Ook liggen bij de bomen ondergrondse stopcontacten voor de feestverlichting van de bomen. Inclusief een speciale aansluiting voor de kerstboom. Om de festiviteiten te faciliteren keek PUTkast bij de benodigde voorzieningen zowel naar de investeringskosten als naar de gevolgen voor de exploitatie, de total costs of ownership. Technisch werd bij de festiviteiten gekozen voor een PUTkast model Evenement, een multifunctionele inplugdoos met allerlei soorten stopcontacten.

Slim aan elkaar knopen

De voornaamste uitdaging op het Rokin was om de benodigde voorzieningen voor de verschillende functionaliteiten slim aan elkaar te knopen, vertelt Ekelmans. “Dat betekent een integraal plan waarbij bepaalde voorzieningen ook kunnen worden gedeeld. Ook hebben we gekozen voor totaalrealisatie, waarbij we vanaf het begin de coördinatie tussen de verschillende bedrijven hebben verzorgd. Dat kon allemaal mede omdat door de opdrachtgever voor de start goed is nagedacht over wat er nodig is om een bepaald gebruiksniveau te kunnen realiseren. In dat opzicht is het projectbureau echt een lichtend voorbeeld voor andere opdrachtgevers. Die integrale aanpak heeft bovendien nog een ander voordeel: je garandeert een hoogwaardig  kwaliteitsniveau. Nu en op lange termijn.”

Muntplein

In dezelfde periode waarin het Rokin werd opgeknapt was PUTkast BV ook betrokken bij de herinrichting van het Muntplein. “Daar hebben we voor de trams van het GVB de wisselbesturing en de wisselverwarming van bovengronds naar ondergronds gebracht. Eerst stonden er forse bovengrondse besturingskasten, nu zijn de voorzieningen weggewerkt achter twee grote luiken op maaiveldniveau. Dat geeft heel veel rust in de openbare ruimte. En ook op het Muntplein maken onze werkzaamheden deel uit van een groter geheel om de ruimte obstakelvrij te maken. Zo hebben we een aantal forse spanmasten verwijderd waar bovenleidingen aan hingen.”

Tekst: Peter BekkeringDit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel