Project

Stationsplein Leidschendam-Voorburg krijgt kleur

In de gemeente Leidschendam-Voorburg ontstond de behoefte aan een opfrisser van het stationsplein bij het station Voorburg.

Aan de rand van het stationsplein in Leidschendam-Voorburg, dat enkele duizenden vierkante meters groot is, stond een groep moeraseiken (Quercus palustris) in een aantal stroken gazon. De staat van de bomen en het gazon was in de zomer van 2016, bij de toen heersende hitte en droogte, verre van optimaal. In de bomen zat een behoorlijk aandeel dood hout, de kleur was flets en het gazon was grotendeels dor.

 

Eerste grondboringen wezen uit dat op circa 20 centimeter diepte een vrijwel ondoordringbare puinlaag aanwezig was, een erfenis uit de vorige reconstructie van het plein. De gemeente verzocht Griffioen Wassenaar bv, eigenaar van het concept GreentoColour, te bezien of een beplanting met vaste planten mogelijk zou zijn.


Veel mogelijkheden voor kleur

De uitdaging bestond hoofdzakelijk uit twee delen: hoe wordt de ondergrond maken we de ondergrond geschikt om in te planten en welke sortimenten zijn bruikbaar onder deze bomen. Overigens: aan de randen van het project liggen ook vakken die niet onder de kroonprojectie zijn gesitueerd en waar voldoende licht en vocht aanwezig is. Daar was voor de ontwerpers ruim voldoende mogelijkheid voor het aanbrengen van kleur.

 

Voor het oplossen van de verdichte bodem werd contact gezocht met TFI, het bedrijf dat door middel van het injecteren van lucht in de bodem poriën opent en vult met organische stof. Het plan van aanpak, het beluchten en vervolgens afwerken van de bodem met een GreentoColour substraat, werd door de gemeente goedgekeurd.


Geen water nodig

In het vroege voorjaar van 2017 is de beplanting aangebracht, waarbij onder de bomen onder andere is gewerkt met een bodembedekkende clematis, gemengd met schaduwminnende solitaire vaste planten. Dit type beplanting handhaaft zich onder de slechtst denkbare omstandigheden en bewijst ook hier waarde. Aan de randen van de vakken is geranium ‘Tiny Monster’ geplant, terwijl langs de rijbaan, waar zout gestrooid wordt, gebruik is gemaakt van lage soorten Hemerocallis. Het resultaat is in de zomer van 2017 een dichtgegroeide, bloeiende beplanting, die, ook in de droogste perioden geen enkele keer water nodig gehad heeft.

 Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel