Project

Voormalig fabrieksterrein Backer+Rueb wordt levendige stadsbuurt

Op het voormalige fabrieksterrein van Backer+Rueb aan de Speelhuislaan in Breda komt een levendige stadsbuurt met circa 450 woningen en ruimte voor bedrijvigheid. Ontwikkelaar Amvest heeft in nauw overleg met de gemeente Breda een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor dit gebied in CrossMark.

Uit de tijd dat de machinefabriek van Backer+Rueb werk bood aan 1.400 mensen resteren nog 4 grote panden. Zij worden alle gerenoveerd en vormen het hart van het nieuwe plan. Het ontwerp bestemt de hal naast de passage voor horeca en creatieve bedrijvigheid. De voormalige papierhal aan de westkant wordt geschikt gemaakt voor horeca en bedrijfs- en kantoorunits. Het kantoorgebouw aan de Speelhuislaan krijgt een doorgang naar de halpassage.


Het hele gebied wordt autovrij en groen ingericht. Alleen voor bevoorrading, afvalinzameling en hulpdiensten loopt er een route van Speelhuislaan over de kade langs Electron naar de Belcrumweg. Twee parkeergarages voorzien in de parkeerbehoefte van bewoners en bezoekers van Backer+ Rueb. Met een mobiliteitsplan wil Amvest het gebruik van fietsen, deelauto’s en OV stimuleren.Sterk gemixt

Er wordt gedacht aan een gevarieerde bebouwing van twee tot ongeveer acht bouwlagen. Stadswoningen staan schouder aan schouder met appartementen en werkgebouwen. Er komt een aantal typen woningen voor wonen én werken. De woningen zijn heel divers: van sociale huurappartementen en studio’s met middenhuur voor starters tot lofts, appartementen en stadswoningen.


De buurt krijgt een industriële uitstraling. Tussen de Speelhuislaan en de kade van de Belcrumhaven komt een slentergebied met straatjes en groene binnenhoven. Aan de Mark is een park voor verblijf, sport en spel. De gemeente legt over de haven een brug aan voor fietsers en voetgangers. Er is veel aandacht voor duurzaamheid: Backer+Rueb wordt klimaatadaptief en krijgt een duurzaam energiesysteem.Participatie

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus informeren en raadplegen Amvest en de gemeente Breda de omwonenden en belangstellenden online over het plan. Het ontwerp wordt toegelicht op de website www.backerenrueb.nl. Ideeën, vragen en reacties worden tot eind mei opgehaald met een uitgebreide enquête. Op drie avonden in mei en juni kunnen mensen in webinars met de plannenmakers van gedachten wisselen.


Naar verwachting zijn de eerste woningen en werkruimtes in 2023 gereed.

Creative district 

De stedenbouwkundige opzet is nauw afgestemd op de ontwikkeling van Klavers Jansen en Electron, waarmee Backer+Rueb straks samen één groot Creative District vormt. Het ontwerp is het resultaat van een gezamenlijke zoektocht van Amvest en de gemeente Breda naar een haalbare ontwikkeling die met respect voor het verleden bijdraagt aan de ambities van CrossMark Breda als bakermat voor nieuwe bedrijven, nieuwe vormen van recreatie en nieuwe bewoners. Het stedenbouwkundig ontwerp voor Backer & Rueb is gemaakt door Rijnboutt uit Amsterdam. Voor het ontwerp van de openbare ruimte is het Hilversumse Karres en Brands ingeschakeld.

Deel dit artikel