Project

Speciale verlichting onderdoorgang Rijksmuseum

Op 13 april is het Rijksmuseum na jaren renovatie weer geopend. Onder het museum door loopt een geliefde fiets- en wandelroute die het Museumplein verbindt met het centrum en waar zich tevens de entree van het museum bevindt. In opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkelde Ziut samen met Studio DL uitnodigende verlichting voor deze passage. 

Speciale verlichting onderdoorgang Rijksmuseum

Renovatie

Op 13 april is het Rijksmuseum na jaren renovatie weer geopend. Dwars onder het Rijksmuseum door loopt een zeer geliefde fiets- en wandelroute die het Museumplein verbindt met het centrum. Ook deze passage van de Museumstraat onderging een uitgebreide herinrichting waarbij de wanden met glas werden opengewerkt om uitzicht te bieden over het nieuwe Atrium van het museum een verdieping lager. De passage herbergt ook de twee in- en uitgangen van het museum.
 

Uitnodigende verlichting

In opdracht van de gemeente Amsterdam en in nauw overleg met het Rijksmuseum ontwikkelde Ziut samen met Studio DL uitnodigende, dimbare verlichting. Kenmerkend voor de onderdoorgang van het Rijksmuseum zijn de gewelven. Het lag voor de hand de verlichting te gebruiken om hier aandacht op te vestigen. Tegelijk moest de verlichting van het voetpad en fietspad voldoen aan de richtlijnen van de NSVV voor dag- en nachtverlichting. Vanwege deze dubbele functie vroeg de opdracht om een nieuw, maatwerk ontwerp.
 

Sfeervol, veilig en uniek

Behalve het sfeervol aanlichten van de gewelven en veilige verlichtng voor voet- en fietspad, lag er bovendien de uitdaging om de armaturen zowel te laten passen in de klassieke architectuur als bij een hedendaags museum. Op basis van de uitgebreide lichtberekeningen van Studio DL, ontwierp ontwierp Aran Hartsuiker van Ziut een maatwerk pendelarmatuur, daarbij gebruik makend van een unieke combinatie van een bestaand armatuur. Er zijn twee varianten: een pendelarmatuur met vier armen voor boven het centrale fietspad, en tweearmige armaturen voor boven de troittoirs, die van het fietspad worden gescheiden door de historische kolommen. Allen zijn dimbaar, zodat de verlichting zowel overdag als ’s nachts op passende sterkte brandt. Hierbij wordt rekening gehouden met functionaliteit van de verschillende gedeelten van de passage, met het tijdstip, en met de toetreding van daglicht vanuit het Atrium van het museum.
 

Prototype helpt gezamenlijke beslissing

Om hun ontwerp te testen, organiseerde Ziut in december een proefopstelling waarbij verschillende belanghebbenden waren uitgenodigd. Het doel was een keuze te maken tussen twee varianten en direct de benodigde details af te stemmen. Op de testdag hingen er in de passage brandende, dimbare prototypes van de gemaakte ontwerpen. Zowel de gemeente als de voltallige directie van het Rijksmuseum waren aanwezig. Samen bestudeerden zij de mogelijkheden zorgvuldig, zowel bij dag als bij avond. Vervolgens is in een constructieve discussie een keuze gemaakt. Daarna ging de productie van start.
 

Binnen strakke deadlines

Vanwege de geplande opening door Koningin Beatrix op 13 april van dit jaar en de vele belanghebbenden, was een slagvaardig proces van groot belang, waarbij alle partijen aangehaakt bleven. Dit vroeg om goed projectmanagement. De proef met de prototypes vormde daarin een belangrijke stap. Een ander cruciaal onderdeel was de vroegtijdige deelname aan het ontwerpproces door experts van Studio DL en Ziut. Zo kon al in een vroegtijdig stadium rekening gehouden worden met technische obstakels en mogelijkheden en konden de twee bedrijven al in een vroeg stadium aan de slag met de detaillering, productie en plaatsing. Dankzij deze integrale aanpak zijn de pendelarmaturen voortvarend en tijdig geproduceerd en geplaatst. 

 

 Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel