Product

Duurzame mobiliteit met de Hopper

Het verminderen van de CO2 uitstoot staat al jaren hoog op de agenda. En toch pakken medewerkers vaak net zo makkelijk de auto voor een afspraak, met eventueel bijkomende reis- en parkeerkosten. Terwijl ze de afspraak net zo goed op de fiets hadden kunnen doen. Met de Hopper, de fiets die je deelt, wordt concreet invulling gegeven aan duurzame mobiliteit.

Hopperpoint is een bewezen concept en VelopA is vanaf nu exclusief distributeur. Met een Hopperpoint wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een snelle vermindering van autogebruik in stedelijk gebied, verbetering van de luchtkwaliteit, het vergroten aantrekkelijkheid van de stad, het terugdringen van parkeerproblematiek, het verminderen van reis- en parkeerkosten én het stimuleren van een gezonde levensstijl van medewerkers.

 

Via een app is eenvoudig real-time te zien hoeveel Hoppers beschikbaar zijn. En met de Hopperpoint app kan de Hopper worden gereserveerd en ontgrendeld. De Hopperfietsen zijn herkenbaar en uniek, omdat ze kunnen worden voorzien van een eigen bedrijfsnaam en/of logo. Het systeem is volledig geautomatiseerd. Via 24/7 support worden de Hopperpoint en de fietsen onderhouden, schoongemaakt, gerepareerd en indien nodig vervangen. Daarnaast wordt data gegenereerd die het aantal verplaatsingen, fietsbewegingen en gebruiksmomenten duidelijk in kaart brengt.

 

Zo streven VelopA en Hopperpoint samen naar een mooier en leefbaar Nederland, met een fietsdeelsysteem dat helemaal in deze tijd past. Meer weten? Kijk op www.velopa.nl/hopperpoint en hop op!Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel