Product

Eerste integrale én gevalideerde circulariteitsaanpak

Als eerste in Nederland heeft Nexteria gezorgd voor integrale circulariteitsaanpak voor gebouwen. Het bedrijf toont het eerste gebouwpaspoort dat beschikt over onderbouwde en gevalideerde waarden voor de Materialen Circulariteitsindex, de Losmaakbaarheidsindex en de Milieuprestatie Gebouwen.

“Overheid, investeerders en bouwers denken nog steeds onvoldoende na over het eind van de gebruiksduur van gebouwen. Dit heeft onder meer toekomstige leegstand en verpaupering van bedrijfspanden tot gevolg. Daarom moeten we ons gaan richten op het realiseren van duurzame gebouwen, die voor relatief korte tijd blijven staan. Door deze gebouwen op te leveren met een materialenpaspoort blijft ook in de nabije toekomst bekend welke materialen in dit gebouw zitten. Demontage van het pand levert hoogwaardige bouwelementen op en nauwelijks afval.”

Volgens Cor van Dijken, manager Duurzaamheid van VDR Bouwgroep, is een materialenpaspoort hiervoor echter niet voldoende. Daarom bedacht hij de integrale circulariteitaanpak voor gebouwen Nexteria. “Hiermee leveren we een compleet en gevalideerde aanpak voor duurzaam en circulair bouwen en bieden daarmee de gebouweigenaar een complete formule voor circulaire huisvesting.”

Validatie

Dit pakket is het gebouwpaspoort, met daarin behalve het materialenpaspoort gevalideerde waarden voor circulariteit, losmaakbaarheid, duurzaamheid. Het vormt gezamenlijk een integrale circulariteitsaanpak voor gebouwen. “We hebben gebruikgemaakt van de Losbaakbaarheidsindex (LI) volgens rekenmethodiek van Alba Concepts”, geeft Van Dijken aan. “Daarnaast hebben we de Materialencirculariteitsindex (MCI) op basis van de methodiek van de Ellen MacArthur Foundation en de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) op basis van de GPR Gebouw-software toegepast. Nibe, het Nederland instituut voor bouwbiologie en ecologie, heeft deze waarden gevalideerd.”


Nexteria heeft dit gebouwpaspoort voor het eerst toegepast in de totstandkoming van de nieuwe bedrijfshal van VDR Bouwgroep. “Dit is de eerste aantoonbaar circulaire bedrijfshal in Nederland en is inmiddels bekroond tot Circulaire Hal 2019”, vertelt Van Dijken. “Door al deze gevalideerde rekenmethoden samen te voegen tot één verzameldocument, zorgen we voor inzicht in de waarden van alle toegepaste materialen.


Het volledige artikel leest u in de Building Holland Special, een co-productie van Stedebouw & Architectuur en Duurzaam Gebouwd.

Deel dit artikel