Nieuws

Hbo- en wo-studenten strijden 'the battle of the modes'

Een stormachtige dag eind februari in Utrecht. Buiten vliegen boomtakken de fietsers om de oren. Binnen vliegen argumenten over en weer in een verhit Lagerhuisdebat tussen 35 hbo- en wo-studenten mobiliteit en drie wetenschappers. In drie teams verdedigden de studenten onder leiding van een wetenschapper een modaliteit: auto, fiets of OV.

De deelnemende wetenschappers zijn Carlo van de Weijer, TU/e, die toekomst ziet voor de auto, Marco te Brommelstroet, UvA, die gelooft in de fiets en Niels van Oort, TU Delft, die een lans breekt voor het OV. Goudappel Coffeng en DAT.Mobility organiseerden deze eerste editie van de ‘battle of the modes’ voor wo- en hbo-studenten. Via bevlogen pitches probeerden de drie wetenschappers allereerst zo veel mogelijk studenten voor ‘hun’ modaliteit te werven.

Bas Govers, strategisch adviseur bij Goudappel Coffeng, leidde deze middag in bij de studenten: ‘We weten kwantitatief best veel over alle modaliteiten, maar hoe vertaalt zich dit precies naar de toekomst en nog specifieker, naar verschillende mobiliteitsgebieden, bijvoorbeeld naar gemeenten, bedrijventerreinen of campuslocaties? We zijn benieuwd wat jullie kijk op de toekomst is.’

Na een keuze voor auto, fiets of OV, verdedigden de studenten ‘hun’ modaliteit aan de hand van stellingen in een Lagerhuis-setting. Na dit bombardement aan argumenten, en nog aangevuld met presentaties van Thomas Straatemeier (Hoe maak je een aantrekkelijke stad?), Matthijs Dicke-Ogenia (Mensen veranderen niet, wat moet je wel doen?) en Sander van der Drift (Wat kun je nu al met beschikbare data in stedelijke omgevingen?), werkten de studenten in kleinere teams een modaliteitsbattle uit voor: middelgrote steden met een historische kern, campussen, suburbane gebieden, recreatiegebieden, dorpen buiten de Randstad en grote steden. Vraag was: ‘Welke modaliteit wint het in dit gebied?’

Na deze laatste strijd kwam het team dat een modaliteitsbeeld schetste voor campusgebieden als winnaar uit de bus. Niels van Oort roemde dit team, namens de wetenschappers, omdat het ‘breder had gekeken’. Zij benoemden aandacht voor ontmoeten (ook campussen onderling) en ruimtelijke kwaliteit (picknicken langs wandelpaden door het riet) en presenteerden een goede multimodale mix voor iedere doelgroep met een optimaal comfort.

Mert Okatan van Windesheim Flevoland maakte deel uit van het winnende team en is deze middag enthousiast geworden over het combineren van modaliteiten en het ingaan op trends. Eyeopener voor hem was dat auto’s in de toekomst vaker gebruikt gaan worden. De studenten kwamen naast Windesheim Flevoland van de NHTV Breda, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, TU Delft, Universiteit van Amsterdam en van de Wageningen Universiteit.

Bas Govers is enthousiast over de uitwerking van deze dag die begon als een idee om studenten en wetenschappers van verschillende onderwijsinstellingen met elkaar in contact te brengen. Marco te Brommelstroet vindt het winst dat ‘we hebben kunnen laten zien dat mobiliteit geen technisch verhaal is. We leren op deze manier studenten om deel te nemen aan het debat, en vooral om kritisch te zijn en de juiste vragen te stellen. Carlo van de Weijer vindt een ‘battle of the modes’ inhoudelijk belangrijk, want ‘moeten we maar eindeloos doorgaan met het faciliteren van alle modaliteiten?’ Niels van Oort zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van de studententeams in zo’n korte tijd en Bas Govers sluit af met nog een vraag: ‘Zullen we deze battle nog eens gaan herhalen?’Dit artikel komt uit Verkeerskunde

Deel dit artikel