Nieuws

Bestemmingsplan Schiphol Trade Park vastgesteld

Het bestemmingsplan voor de nieuwe werklocatie aan de A4 bij Schiphol is in werking getreden. Dit betekent dat de eerste uitvoeringswerkzaamheden van de innovatieve en duurzame werklocatie nu echt kunnen beginnen.

 

Schiphol Trade Park is het nieuwe, duurzame en innovatieve bedrijventerrein voor bedrijven die zich richten op (inter)nationale handel en innovatieve logistieke oplossingen. Deze locatie ligt strategisch direct naast Schiphol aan de A4 met een eigen op- en afrit, aan de zuidrand van de Metropoolregio Amsterdam en met de regio’s Haaglanden en Leiden binnen handbereik. Multimodale bereikbaarheid en een duurzaam innovatief vestigingsmilieu maken deze locatie geschikt voor vernieuwende bedrijven op het vlak van hoogwaardige logistiek en (internationale) handel. Om vestiging van deze bedrijven mogelijk te maken is het bestemmingsplan ruim en flexibel opgezet.

 

Het bedrijventerrein Schiphol Trade Park wordt ontwikkeld vanuit innovatie en duurzaamheid. Het moderne bedrijventerrein heeft de ambitie om de meest duurzame werkomgeving van West-Europa te worden. Schiphol Trade Park is 350 hectare groot en bevat vijf deelgebieden: Logistics Zone, voor vernieuwende logistiek; Trade Boulevard, voor aan de logistiek gekoppelde handelsfuncties; de Campus; de zichtlocatie A4 Skyline en het centrale innovatiegebied ‘The Valley’.

 

Schiphol Trade Park ontwikkelt deze locatie vraaggericht. Direct gekoppeld aan de komst van de eerste klanten starten we met de eerste uitvoeringsactiviteiten. De gesprekken met de eerste potentiële klanten zijn in volle gang. Met het in werking treden van het bestemmingsplan zijn er geen verdere juridisch-planologische belemmeringen meer voor bedrijven die zich willen vestigen.

 

Deel dit artikel