Nieuws

App moet bijdragen aan circulaire bouw

Ingenieursbureau Re Use Materials heeft een mobiele inventarisatie-app ontwikkeld waarmee van ieder gebouw in kaart kan worden gebracht uit welke materialen het bestaat.

Het principe is simpel. Wanneer je weet waar materialen vrijkomen, kunnen deze weer op een andere plek worden hergebruikt. De app ondersteunt dus bij het uitzoeken waar deze materialen zich bevinden.

Alles overzichtelijk 

Alle informatie wordt opgeslagen in een digitaal materialen managementsysteem, genoemd Cirdax. Tegelijkertijd worden materiaalpaspoorten gegenereerd die de herkomst en eigenschappen van deze materialen inzichtelijk maken. De materiaalpaspoorten zorgen ervoor dat er van tevoren al nagedacht kan worden over de mogelijke route die de materialen, aan het einde van de levensduur van het gebouw, kunnen afleggen.

Gebrek aan concrete tools

Het ingenieursbureau verwacht dat apps als deze een opmars gaan maken: “De transitie naar een circulaire economie staat inmiddels hoog op de agenda bij veel organisaties, echter ontbreekt het in de markt nog aan concrete tools om dit binnen bestaande projecten, en in dit geval dus bestaand vastgoed, toe te passen”, aldus Maarten Stadhouders, CEO en expert circulaire sloop.

Gebruiksvriendelijk

Hoewel de app vooralsnog vooral wordt ingezet ter ondersteuning bij de werkzaamheden van gemeenten en woningcorporaties, wordt deze continu doorontwikkeld. Zo kan de app met een aantal kleine aanpassingen door iedereen gebruikt worden die zijn vastgoed circulair wil maken.

Ook inwoners hebben er baat bij

Zelfs voor de 'gewone' burger is de tool een uitkomst. Zo is het ingenieursbureau momenteel in gesprek met provincie Groningen om de app in te zetten bij woningen in het Groningse aardbevingsgebied. De app dient dan als ondersteuning van de bewoners. 


“Ik hoor en zie het, ik weet hoe belangrijk het is om bewoners actief te betrekken bij dit soort processen", stelt Erol Oztan van Re Use Materials. "Als ingenieursbureau vinden wij vinden dat we daar iets aan kunnen bijdragen. Zeker als we al een bewezen tool in handen hebben die bewoners de mogelijkheid geeft zelf te kunnen bepalen wat ze met hun materialen willen doen.” De één heeft een tekort aan de bijzondere bakstenen en de ander een overschot. Het is een vraag en aanbod proces dat simpelweg gefaciliteerd moet worden. De inventarisatie-app en Cirdax maken dit mogelijk. In Groningen gaat het tenslotte over meer dan 15.000 woningen die grotendeels snel, goed en duurzaam gesloopt en elders weer herbouwd moeten worden. De provinciale politiek ondervindt logischerwijs dat dit een zwaar beladen onderwerp is. Iedereen wil voorwaarts, maar een passende route vinden die alle betrokken partijen en bewoners past is niet makkelijk. “Hopelijk kunnen we met ons Limburgse gereedschap een bijdrage leveren aan een passende oplossing!”, aldus Oztan.Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel