Nieuws

Verhoogde Noordzeebrug krijgt jas van bloemen

De Noordzeebrug over het Groningse Van Starkenborghkanaal krijgt aan weerszijden van de weg een stralende Sedum-strook. De aanleg van de bloemenstrook markeert het einde van jarenlange werkzaamheden aan de belangrijke verkeersbrug.

Sinds 2012 wordt gewerkt aan de Noordzeebrug, die over de belangrijkste noordelijke vaarroute Lemmer-Delfzijl ligt. De verbinding over het Van Starkenborghkanaal is met drie meter verhoogd tot ruim negen meter, zodat ook schepen met stapels containers onder de brug door kunnen varen. Tegelijkertijd met de ophoging is de infrastructuur rondom de brug op de schop gegaan voor een betere doorstroming van het verkeer.

Groene aankleding

Als slotstuk op de werkzaamheden volgt een groene aankleding van de brug. Langs de wegkanten wordt een twee meter brede strook Sedum aangelegd. Sedum staat bekend als toepassing voor groene daken, maar kan eveneens gebruikt worden als bodembedekker. De keuze voor Sedum is niet voor niets: de vetplanten zijn geschikt voor gebruik op taluds en ten opzichte van gras is Sedum beter bestand tegen strooizout.

 

De 9000 vierkante meter Sedum is voorgekweekt met speciaal geselecteerde, geelbloeiende soorten. Voorafgaand aan de werkzaamheden is de oude graszode afgeschraapt. Speciaal wortelwerend doek moet voorkomen dat het gras ooit weer opkomt. De vegetatiematten worden met borgpennen vastgezet. Omdat de taluds zijn opgetrokken uit een voedselarme zoute ondergrond, moest allereerst grondverbetering worden toegepast. 

Deel dit artikel