Nieuws

Nieuwe speelvoorzieningen asielzoekerscentra

Kinderen van asielzoekers spelen in de komende jaren op nieuwe speelvoorzieningen van Van Ee en Van Zijl BV. Van Ee sloot recent een contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de speelvoorzieningen van alle asielzoekerscentra (azc’s) in heel Nederland te verzorgen.

Speelvoorzieningen asielzoekerscentra


Toestellen, sportvoorzieningen en ondergronden


Het gaat onder meer om het leveren van speeltoestellen, valdempende ondergronden, tafeltennistafels, volleybalinstallaties. Van Ee werkt voor de invulling van deze opdracht samen met Van Zijl BV, het Noord-Brabantse bedrijf dat gespecialiseerd is in kunstgras en valdempende ondergronden. Bovendien kunnen beide partijen gezamenlijk een landelijk dekkend servicenetwerk bieden.

Onderhoud, reparatie en online registratie


Verder verzorgt Van Ee eventuele verplaatsingen van speeltoestellen tussen locaties, onderhoud en reparatie van speelvoorzieningen en de benodigde veiligheidsinspecties van de speelruimtes en toestellen. Onderdeel van het contract is ook het opzetten van een online onderhoudsapplicatie. Daarmee kan eenvoudig en overzichtelijk de staat van verschillende speelvoorzieningen worden geregistreerd. Van Ee gaat met deze digitaliseringslag het COA helpen om op de meest moderne manier aan de wettelijke verplichting te voldoen voor het aantonen van goed onderhoud bij het aanbieden van speelvoorzieningen.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

 Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel