Nieuws

Woon-zorg complex in Rijssen stapt over op duurzame energie

Op maandag 25 maart jl. is het startsein gegeven voor de herontwikkeling van het bejaardenhuis Eltheto in Rijssen naar een modern woon-zorg complex door de opdrachtgevers De Goede Woning en Twinta Wonen. Hierin komen 56 appartementen voor extramurale zorg, een zorggebouw met 30 appartementen voor begeleid wonen en een zorggebouw voor 52 intramurale verpleegplaatsen. In samenwerking met Unica Ecopower is de warmte-koude opslag (WKO) installatie ontwikkeld.


Extra comfort voor senioren

Dankzij de WKO is het mogelijk koeling aan te bieden aan de appartementen. Fysieke aanpassing is dat de traditionele radiatoren vervangen zijn door vloerverwarming. Hierdoor is er meer woonruimte in het appartement. Daarnaast is het voor mensen met longproblemen zeer prettig omdat er geen fijne deeltjes vanaf de hoge temperatuur radiatoren de woonruimte in zweven. De appartementen blijven verder gedurende de dag en nacht op een gelijke temperatuur zonder dat het extra energie kost.
 
WKO is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Deze techniek wordt de laatste jaren in ons land steeds vaker toegepast om gebouwen te verwarmen en/ of te koelen.
 

Dertig jaar garantie op levering

De WKO-installatie wordt door Unica Ecopower gerealiseerd. Zij neemt het ontwerp, financiering, realisatie en de exploitatie op zich voor de komende 30 jaar. Voor deze termijn is gekozen om als energiepartner de verdere ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing voor de opdrachtgevers en bewoners vorm te geven. Daarnaast wordt de installatie over 30 jaar afgeschreven waardoor de eigen bijdrage voor de opdrachtgevers en de bewoners tot een minimum wordt beperkt.
 
WKO op het dak
Dankzij een aantal optimalisaties in het schetsontwerp is de bestaande technische ruimte op het dak van het eerste te realiseren blok gebruikt om de bovengrondse techniek van de WKO te herbergen. Hiermee is het mogelijk om vanaf de oplevering van het eerste appartement duurzame energie te leveren. Vanwege de slechte ondergrond rondom het gebied van Rijssen voor open bronnen, is het bronnensysteem ontwikkeld op basis van meerdere gesloten wisselaars.
 
De realisatie van het totale complex wordt uitgevoerd door Hegeman Bouw. In december 2013 staat de oplevering van het eerste blok gepland. Daarna zullen tot begin 2015 meerdere bouwdelen worden opgeleverd.

Deel dit artikel