Nieuws

Kanshebbers Bouwen + Biodiversiteit bekend

De jury van Bouwen + Biodiversiteit heeft de twee kanshebbers bekend gemaakt. Het gaat om de projecten Kerckebosch en Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord.

Naast de twee projecten die kansmaken op de prijs, zijn er ook twee projecten geselecteerd voor een bijzondere vermelding. Dit zijn de projecten Wervenpark (gemeente Dordrecht) en Amstel-Stad Divers (gemeente Amsterdam). Voor de prijsvraag hadden zijn maar liefst 30 projecten ingediend, een aantal waarmee de jury zeer tevreden was. Dit laat namelijk de aandacht voor natuur en biodiversiteit bij de bouwopgave zien.

Hoe is biodiversiteit onder de aandacht te brengen?

De inzendingen voor de prijsvraag laten zien wat gemeenten en andere professionele opdrachtgevers kunnen doen om bij bouwprojecten meer aandacht te krijgen voor natuur en biodiversiteit. De genomineerde uitvragen hebben al in een vroeg stadium van het proces gevraagd naar maatregelen voor natuurinclusief bouwen.

Toekomstbestendig

Jurylid Lodewijk Hoekstra, voorzitter van de jury, legt uit waarom biodiversiteit in de bouw zo belangrijk is: "Steeds vaker zien we integrale uitvragen waarbij gemeenten eisen stellen aan duurzaamheid, gezondheid en biodiversiteit. Door deze eisen op een slimme manier te koppelen ontstaat een gebouw en gebied dat toekomstbestendig is, waar het fijn wonen is en waar veel ruimte is voor natuur en biodiversiteit. De genomineerde projecten laten zien dat gemeenten en andere opdrachtgevers hier al vroegtijdig op kunnen selecteren", aldus Hoekstra. 


De uiteindelijke winnaar van de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit wordt bekend gemaakt tijdens een inspirerend programma over Natuurinclusief bouwen op donderdagmiddag 11 april, dat geldt als onderdeel van Building Holland. 


Last but not least, nog wat informatie over de genomineerde projecten:

Kerckebosch Zeist

Uitvraag van Gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist voor het ontwikkelen van de wijk Kerckebosch. Natuur en wonen staan naast elkaar bij de integrale gebiedsontwikkeling. Deze wijk met sociale woningbouwflats transformeert over een periode van 12 jaar naar een gevarieerde woonwijk in een groen woonlandschap. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Belangrijk hierbij was de start vanuit een ecologische visie waarbij de verbinding tussen de wijk en zijn bos- en natuurrijke omgeving in samenhang is bekeken.


Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord
Uitvraag van Gemeente Utrecht voor een hoogbouwkavel in Leidsche Rijn. Het project moet een voorbeeld worden voor ‘gezonde duurzame verstedelijking’. Indicatoren hierbij waren o.a. stimuleren van ontmoeting en levendigheid, mogelijk maken van groen in- en rondom het vastgoed en de semi- openbare ruimte, aandacht voor spelen en bewegen, verbinding met de omliggende parken en rekening houden met toekomstige klimaatverandering. Vanuit een contactgroep van omwonenden en toekomstige bewoners zijn aanvullende indicatoren benoemd op gebied van biodiversiteit zoals groen park/plein, diervriendelijk bouwen en het aantrekkelijk maken van het gebied voor vogels.

Deel dit artikel