Nieuws

De impact van overstromingen in beeld

Met behulp van het door Kragten ontwikkelde STRATUS kunnen overstromingen vanuit de grote rivieren nauwkeurig in kaart worden gebracht. Een stresstest voor overstromingen in stedelijk gebied.

Bij Wijk bij Duurstede ligt de Beermuur. Vroeger een verdedigingswerk tegen vijanden, tegenwoordig alleen een waterkering. Het is mogelijk dat water zo hoog komt dat het water over de Beermuur stroomt (dijkoverslag). Met STRATUS hebben we inzichtelijk gemaakt hoe snel het water als gevolg van deze mogelijke dijkoverslag zich door Wijk bij Duurstede verspreidt. De conclusie was dat de dijkoverslag zeer snel tot overlast en schade zal leiden. Binnen twee uur staat bij meer dan de helft van de panden binnen het gebied circa 15 centimeter water.

Dijkdoorbraak

Naast dijkoverslag kunnen ook de gevolgen van een dijkdoorbraak gesimuleerd worden, zoals we gedaan hebben voor de wijk Heugem en Randwyck in Maastricht. In deze wijken liggen een aantal gevoelige locaties. Zoals de A2, het in Randwyck gelegen academische ziekenhuis en de in Heugem gelegen zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten. Een goed beeld van de verspreiding van de inundatie is daarom onontbeerlijk voor het opstellen van evacuatieplannen. Met STRATUS hebben we niet alleen in detail laten zien hoe het water zich verspreidt, maar ook aangetoond dat riolering een belangrijke rol speelt tijdens overstromingen. Op locaties waar men het niet had verwacht (zoals aan de andere zijde van de A2) kan inundatie plaats vinden als gevolg van het rioolstelsel.

 

Met STRATUS voeren we niet alleen stresstesten uit voor de werking van het landelijke en stedelijke watersysteem. Overstromingen vanuit de grote rivieren worden door ons nauwkeurig in kaart gebracht. Zo zorgen we ervoor dat we weer een stap dichter in de buurt komen van een veiligere en klimaat adaptieve leefomgeving.

 


Hoe de wijk Heugem en Randwyck eruit ziet na overstroming van de Maas. Credit: Kragten Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel