Nieuws

Overheidsgebouwen al in 2040 klimaatneutraal

Uiterlijk in 2040 moeten de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal zijn. Dat is althans het streven van Green Citydeal EnergieRijk. Deze is op 27 september ondertekend door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde Baljeu van provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag.

Niet eerder werkten drie bestuurslagen op deze schaal samen met publieke en private partners aan de stedelijke energietransitie. Naast uniek is de Green Citydeal uitdagend en inspirerend. Er wordt namelijk een aanpak ontwikkeld die ook in andere steden toepasbaar gaat zijn.

Concreet gaat het klimaatneutraal worden van de Haagse overheidsgebouwen om het volgende:
- Belangrijkste overheidsgebouwen waaronder het Provinciehuis, het Stadhuis en verschillende ministeries moeten vóór 2040 klimaatneutraal zijn
- Het gaat in deze om 1 miljoen m2 bruto vloeroppervlakte
- Met deze maatregel wordt zo’n 65000 GJ per jaar bespaard

Deel dit artikel