Nieuws

Eerste exemplaar 'Visie OVL2030' uitgereikt

Op 12 juni jl. heeft de heer Arthur Klink, als voorzitter van het IGOV Innovatieplatform en namens het projectteam, het eerste exemplaar van het rapport ‘Traject OVL 2030’ – een visie op de openbare ruimte en verlichting in 2030 - overhandigd aan de heer Bertholt Leeftink, directeur generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Klink liet namens de project groep weten trots te zijn op het eindresultaat dat tot stand is gekomen op basis van openbare bijeenkomsten, expertinterviews en deskresearch. “Tijdens een door EZ in het kader van het programma Inkoop Innovatie Urgent georganiseerde marktontmoeting in Amsterdam, nu ruim een jaar geleden, ontstond het idee om eens goed stil te staan bij de toekomst van de openbare verlichting in Nederland. Onder bezielende leiding van Iris Dijkstra van Atelier LEK en Kirsten van Dam van trendbureau Out Of Office is een zeer lezenswaardig en visueel aantrekkelijk document tot stand gekomen. Het rapport bevat interessante trendanalyses, visies en feiten die zijn vertaald in mogelijke handelingsperspectieven en concrete middelen om beheerders en andere stakeholders te ondersteunen in hun toekomstige rol. Ook bevat het rapport talloze argumenten en kansen om het belang van de kwaliteit van de openbare verlichting op de agenda te krijgen bij beleidsmakers.”

 

Samenwerking overheid en bedrijfsleven

Gevraagd naar wat volgens Klink de belangrijkste ontwikkeling in de nabije toekomst van de openbare verlichting zou moeten zijn, noemt Klink met name de vereiste samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Met een overheid als deskundige inkoper en een bedrijfsleven dat met innovatie oplossingen maximaal aan de vraag tegemoet komt in termen van kwaliteit, budget, duurzaamheid en andere doelstellingen.

Dijkstra bevestigt de noodzaak van een integrale aanpak, zowel in de sector als bij concrete projecten. En voegt de rol van de burger toe aan de discussie. “Licht gaat meer in dienst staan van de gebruiker, de situatie is bepalend en niet de techniek. De gebruiker eist in de toekomst zijn rol op in een integraal ontwerpproces. De technische mogelijkheden moet je uiteraard volop benutten maar zijn ondergeschikt.“

 

Veel mogelijk

Leeftink dankte het projectteam voor het rapport, sprak zijn waardering uit voor de inhoud en informeerde welke concrete stappen naar aanleiding van dit rapport in 2016 gezet zouden moeten zijn. Voor Klink gaat het met name om het slechten van de barrières die een intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en daarmee de echte innovaties in de weg staan. Leeftink: “Er is op dit moment binnen de huidige aanbestedingsregels al veel meer mogelijk dan we vaak denken. Het vraagt moed van de inkopende partij en een offensieve rol van het bedrijfsleven, maar dan kunnen wel degelijk innovatieve, vraaggestuurde concepten ontwikkeld en uitgevoerd worden.” Gevraagd naar de stappen die de overheid in het kader van de toekomst van openbare verlichting zou kunnen zetten, antwoordt Leeftink: “Ik daag het bedrijfsleven uit om op basis van een grondige kennis van de markt  en  de vragen van de overheid met innovaties te komen die het leven makkelijker, eenvoudiger of leuker maken. Ik kan me voorstellen dat we daarvoor bijvoorbeeld door middel van een symposium met alle betrokken partijen actief op zoek gaan naar die oplossingen..”

 

Projectteam

Het projectteam OVL2030 bestond uit Arthur Klink (voorzitter IGOV InnovatiePlatform), Iris Dijkstra (Atelier LEK), Kirsten van Dam (trendbureau Out Of Office), Johan Jonker (gemeente Dordrecht), Peter Wijnands (gemeente Rotterdam), Geert Dijkstra (Acquire Publishing), Gerlach Emmen (RE4E), Daaf de Kok (Licht en Donker Advies) en Edward Neef (Ziut).

 

Rapport is nu beschikbaar

Het rapport is voor leden van het IGOV en het IGOV InnovatiePlatform gratis te downloaden via de website van het IGOV InnovatiePlatform ( www.igov.nl/innovatieplatform). Gedrukte exemplaren zijn te bestellen bij Acquire Publishing, mediapartner van het IGOV, á € 49,50 (exclusief 6% btw en verzendkosten) per stuk via info@acquirepublishing.nl of door te bellen met 038-4606384.

Meer informatie over het traject OVL 2030 en/of het IGOV Innovatieplatform is te verkrijgen bij de voorzitter de heer Arthur Klink via innovatieplatform@igov.nl. Op dat e-mailadres worden lezers van het rapport ook van harte uitgenodigd om op het rapport te reageren of suggesties aan te dragen.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel