Nieuws

Join the Stage wint VDMA in Eindhoven

Voor de ontwikkeling van het VDMA-terrein heeft de gemeente Eindhoven unaniem gekozen voor het plan van Being Development, architecten OMA en DiederenDirrix, landschapsarchitect DELVA Landscape Architecture / Urbanism, duurzaamheidsarchitect FABRICations en ontwerperscollectief NUL ZES.

Het VDMA-terrein in het centrum van Eindhoven zal met Join The Stage transformeren tot een levendige stedelijke hub met woningen, kantoren en openbare ruimte – een podium voor iedereen. Een uniek Brabants Stadsbos vormt het natuurlijke hart van het VDMA terrein. Een groene, stille plek midden in de stad, met een vrij toegankelijke rondloop.

Balans in diversificatie  

Het ontwerp van het plan dat een oppervlakte van circa 75.000 vierkante meter beslaat, geeft invulling aan een duurzaam en inclusief programma voor wonen, werken en inspireren, waarbij het creëren van balans in diversificatie een belangrijk uitgangspunt is. Vijf nieuwe, duurzame gebouwen gaan de dialoog aan met vier bestaande waardevolle gebouwen van de Zusterflat, Luciferfabriek, Garage aan de Vestdijk en de chauffeurswoning aan de Raiffeisenstraat. Zo ontstaat op stedelijk niveau een complementaire mix tussen klein, middelgrote en grote gebouwen. Het plan vormt de perfecte overgang tussen de binnenstad, stationsomgeving en omliggende woonwijken.Brabants Stadsbos

Het ontwerp voor het VDMA (Van der Meulen-Ansems) terrein in het centrum van Eindhoven omvat een uniek stadsbos dat een derde van het terrein beslaat. Het plan geeft invulling aan een duurzaam en inclusief programma, waarbij het creëren van balans in diversificatie een belangrijk uitgangspunt is.


Het omvangrijke Brabants Stadsbos maakt van VDMA een ecologische hotspot die samen met  de groenstructuren langs de Dommel, een ecologisch netwerk van formaat vormen met relevantie en betekenis voor de regio. Het Brabants Stadsbos is een zorgvuldig aangeplant bos dat op een natuurlijke manier zal uitdijen tot een echt stuk volwassen stadsnatuur met bijzondere ecologische én sociale functies. Een icoon in de stad. Dit inheemse bos van zo’n 3.800 m2 is niet alleen een fijne plek voor insecten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.

Het is een plek voor rust, ontmoeting en educatie. Het stimuleert biodiversiteit, brengt natuurbeleving in de stad, vergroot de capaciteit van de waterberging in het gebied, vermindert hittestress, verbetert de luchtkwaliteit en heeft een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van zijn bewoners en bezoekers. Het stadsbos heeft een nat en een droog deel, gebaseerd op de twee karakteristieke bostypes in Brabant: de natte broekbossen en de droge gemengde bossen.

De Loop

De Loop is in eerste plaats een herkenbare en publiek toegankelijke route die alle delen van het plan met elkaar verbindt. De Loop brengt inwoners, bezoekers en gebruikers met elkaar en met de gebouwen, het bos en de sportdaken in verbinding. Hiermee draagt het volop bij aan de levendigheid en dynamiek van het terrein. Niet onbelangrijk, de Loop functioneert ook als een integraal ontworpen keten die ecologie, gezondheid,  hernieuwbare hulpbronnen en reststromen verbindt.

Het nieuwe stadsplein

In het verlengde van The Loop ligt het Entreeplein aan de Vestdijk. Hier wordt de toekomst onderzocht en beleefd. Het plein vormt een verlengde van het onderzoekslaboratorium van VDMA. Het benadert design in de breedste zin van het woord met als doel bevragen, activeren, discussiëren, inspireren en leren.
De Eindhovense laag.

De Eindhovense Laag is een publieke vloer op hoogte. Een interactieve en vooral gezonde laag met onder andere ‘street sports’, een openlucht gym, een klimmuur en een rooftop bioscoop.

Beste Plan

In februari 2018 maakte Gemeente Eindhoven haar ambities voor de herontwikkeling aan de Vestdijk en Raiffeissenstraat bekend. Uit 24 consortia die een visie indienden, presenteerden de drie resterende partijen afgelopen september een uitgewerkt plan. Deze voorstellen werden onder meer beoordeeld op de criteria programma, duurzaamheid en inclusiviteit (20% sociale woningbouw). Uiteindelijk werd bovenstaand plan door de selectiecommissie als beste beoordeeld aanbevolen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

 

Deel dit artikel